Thứ hai,  18/10/2021

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5/2011

*Xây dựng chương trình giảm nghèo và phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015LSO-Ngày 6/5/2011, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 để thảo luận và quyết định một số nội dung chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo, tờ trình về chương trình giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; Đề án phát triển kinh tế trang trại nông, lâm, thủy sản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020; tờ trình về quy định mức thu, tỉ lệ phần trăm được trích lại cho cơ quan, tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên...

*Xây dựng chương trình giảm nghèo và phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015
LSO-Ngày 6/5/2011, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5 để thảo luận và quyết định một số nội dung chuyên đề về phát triển kinh tế – xã hội. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.
Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe báo cáo, tờ trình về chương trình giảm nghèo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy định các chính sách hỗ trợ và ưu đãi đầu tư vào Khu KTCK Đồng Đăng – Lạng Sơn; Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015; Đề án phát triển kinh tế trang trại nông, lâm, thủy sản tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015, định hướng 2020; tờ trình về quy định mức thu, tỉ lệ phần trăm được trích lại cho cơ quan, tổ chức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; tờ trình về việc xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ và kết quả thực hiện công tác CCHC đối với cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2011; kế hoạch thực hiện Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2011 – 2020…
Đối với 2 nội dung quan trọng nhất được trình tại phiên họp là Chương trình giảm nghèo và Đề án phát triển giao thông nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011 – 2015, các ý kiến thảo luận đều khẳng định: Đây là những chương trình, đề án đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh trong thời gian tới. Việc đẩy mạnh công tác giảm nghèo và tăng cường phát triển hạ tầng giao thông nông thôn sẽ góp phần thực hiện cùng lúc nhiều chủ trương chính sách lớn của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết TW 7 về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Chương trình xây dựng nông thôn mới; giải pháp đảm bảo an sinh xã hội theo tinh thần của Nghị quyết 11/ NQ – CP và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV… Do đó, nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực hiện các chương trình, đề án trên cần được cụ thể hóa để nhanh chóng triển khai và phát huy hiệu quả trong thực tiễn, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững và thay đổi từng bước bộ mặt nông thôn, miền núi trên địa bàn.
Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Các chương trình, đề án phát triển hướng tới người nghèo và khu vực nông thôn hầu hết đều mang tính hỗ trợ trực tiếp, do đó cần được xây dựng chi tiết thành kế hoạch thực hiện hằng năm, tránh ban hành những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp quá dài hơi dẫn tới tình trạng chung chung, khó phát huy hiệu quả. Việc đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng vùng nông thôn, khuyến khích người dân chủ động trong sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao dân trí cần được triển khai đồng bộ, xuyên suốt ở tất cả các cấp, ngành và địa phương, các chương trình cần được thực hiện lồng ghép, tập trung và huy động nhiều nguồn lực để phát triển toàn diện và bền vững. Mọi sự hỗ trợ cần hướng tới mục tiêu cao nhất là tạo động lực, khơi dậy ý thức, khát vọng vươn lên thoát nghèo của chính người dân, phát huy sự đồng thuận trong nhân dân, góp sức cùng nhà nước xây dựng và phát triển khu vực nông thôn.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đơn vị soạn thảo nội dung các chương trình, đề án cần nghiêm túc tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và ý kiến đóng góp của các đại biểu, khẩn trương chỉnh lý nội dung cho phù hợp để trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Trúc Lam