Thứ sáu,  21/01/2022

Ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Yên Trạch

LSO-Ngày 9/5/2011, Đoàn ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. Tham gia buổi tiếp xúc còn có các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Cao Lộc.Cử tri nêu ý kiến kiến nghị Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe tóm tắt về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, dự kiến thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được bầu làm đại biểu HĐND của các ứng cử viên đại biểu HĐND. Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh, huyện và cử tri đã trao đổi, thảo luận dân chủ, thẳng thắn có tính chất xây dựng những vấn đề cử tri quan tâm. Nhân dịp này, cử tri đề nghị các ứng cử đại biểu HĐND nếu trúng cử hãy phát huy tốt vai trò người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham...

LSO-Ngày 9/5/2011, Đoàn ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 do đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc. Tham gia buổi tiếp xúc còn có các ứng cử viên đại biểu HĐND huyện Cao Lộc.

Cử tri nêu ý kiến kiến nghị
Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe tóm tắt về tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn và huyện Cao Lộc, dự kiến thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử nếu được bầu làm đại biểu HĐND của các ứng cử viên đại biểu HĐND. Tiếp đó, đại biểu HĐND tỉnh, huyện và cử tri đã trao đổi, thảo luận dân chủ, thẳng thắn có tính chất xây dựng những vấn đề cử tri quan tâm. Nhân dịp này, cử tri đề nghị các ứng cử đại biểu HĐND nếu trúng cử hãy phát huy tốt vai trò người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xây dựng nông thôn mới, có nhiều chương trình để đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; đảm bảo các quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân…
Các ứng cử đại biểu HĐND đã tiếp thu, trao đổi về những ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời hứa nếu trúng cử sẽ phản ánh đầy đủ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đức Anh