Thứ bảy,  18/09/2021

Cựu chiến binh huyện Chi Lăng phát huy vai trò trong công tác bầu cử

LSO-Với kinh nghiệm đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và vận động quần chúng mỗi hội viên CCB hôm nay mãi giữ vững và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, trong đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của Hội CCB trong công tác bầu cử.Vai trò của tổ chức hộiNhờ phạm vi hoạt động rộng, sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần gương mẫu cao đã giúp hội hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của CCB và nhân dân, tạo ảnh hưởng sâu rộng đến không chỉ gia đình hội viên mà còn có ảnh hưởng lớn đến mọi tầng lớp nhân dân. Có thể nói, cán bộ và hội viên được phân công tham gia vào ủy ban bầu cử, tổ bầu cử đã phát huy hết vai trò, chức trách nhiệm vụ để tham gia thực hiện đúng quy trình bầu cử theo luật định. Đồng thời Thường trực Hội CCB huyện cũng đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch...

LSO-Với kinh nghiệm đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị và vận động quần chúng mỗi hội viên CCB hôm nay mãi giữ vững và phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, trong đó không thể không kể đến vai trò quan trọng của Hội CCB trong công tác bầu cử.
Vai trò của tổ chức hội
Nhờ phạm vi hoạt động rộng, sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần gương mẫu cao đã giúp hội hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của CCB và nhân dân, tạo ảnh hưởng sâu rộng đến không chỉ gia đình hội viên mà còn có ảnh hưởng lớn đến mọi tầng lớp nhân dân. Có thể nói, cán bộ và hội viên được phân công tham gia vào ủy ban bầu cử, tổ bầu cử đã phát huy hết vai trò, chức trách nhiệm vụ để tham gia thực hiện đúng quy trình bầu cử theo luật định. Đồng thời Thường trực Hội CCB huyện cũng đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tham gia bảo đảm tốt công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong suốt quá trình trước, trong và sau bầu cử. Là lần đầu tiên thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cùng một ngày. Vì vậy, đây thực sự là sự kiện trọng đại của cả dân tộc đòi hỏi sự nghiêm túc, chính xác, công bằng tuyệt đối. Với 2.868 hội viên, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3 của huyện, có 13/54 hội viên CCB là ứng cử viên HĐND cấp huyện, 174/805 hội viên là ứng cử viên HĐND cấp xã. Điều này cho thấy vị trí, tầm quan trọng của hội viên CCB trong công tác bầu cử. Các cử tri là hội viên CCB huyện đều hi vọng rằng trong nhiệm kỳ HĐND các cấp tới đây cũng sẽ có nhiều hội viên hội CCB tham gia để nói lên tiếng nói của nhân dân nói chung và hội viên CCB nói riêng. Ông Đinh Văn Can, Chủ tịch Hội CCB huyện Chi Lăng chia sẻ, từ nay đến ngày bầu cử, các ứng cử viên sẽ tham gia vận động, tiếp xúc với cử tri, chính vì thế, ngoài các tiêu chuẩn về đạo đức, phẩm chất và lối sống, người đại biểu của nhân dân cũng cần phải sâu sát, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của cử tri, tổng hợp ý kiến của người dân, mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực… Các hội viên CCB đều thể hiện tinh thần phấn khởi hướng tới ngày bầu cử, biểu hiện qua các cuộc họp khu dân cư, tham gia đóng góp ý kiến, tín nhiệm cho các ứng cử viên đông đủ, phát biểu ý kiến mang tính xây dựng, thể hiện trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng chính quyền nhân dân.
Để công tác bầu cử thành công
Phát huy vai trò trong công tác bầu cử, cử tri là hội viên CCB huyện tích cực tham gia triển khai công tác tuyên truyền bầu cử. Trước hết, Hội CCB huyện triển khai chỉ đạo các cơ sở hội phổ biến, quán triệt các văn bản về bầu cử đến mọi cán bộ, hội viên, phát tài liệu nội dung, hướng dẫn công tác tuyên truyền của cấp trên cho các cơ sở hội, đến nay 25 cơ sở hội đã họp ban chấp hành mở rộng đến các chi hội để phổ biến, quán triệt công tác bầu cử cho hội viên. Thường trực Huyện hội chỉ đạo các cơ sở hội gắn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” vào thực hiện công tác bầu cử. Theo đó, 100% hội viên tham gia học tập công tác bầu cử; thực hiện đúng luật bầu cử và đi bầu cử sớm nhất; các hội viên được giao nhiệm vụ làm công tác bầu cử hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các cơ sở hội cũng phân công cán bộ hội thường xuyên theo dõi, đôn đốc những hội viên có biểu hiện thiếu ý thức tự giác đi bầu cử, phấn đấu 100% hội viên và người thân đi bầu cử. Đặc biệt, Thường trực Huyện hội quy định đúng vào ngày bầu cử các cơ sở hội báo cáo nhanh về huyện bằng điện thoại bắt đầu từ 8h ngày 22/5/2011 và thi đua 100% hội viên hoàn thành bầu cử sớm nhất. Ông Đinh Văn Can cho biết thêm, hình ảnh những người lính Cụ Hồ trong thời bình ăn mặc chỉnh tề, tham gia đầy đủ trong ngày bầu cử sẽ biểu hiện lòng yêu nước, tinh thần xây dựng chính quyền sâu sắc nhất. Biết bao nhiêu người đã ngã xuống để đất nước có được độc lập như ngày hôm nay, không có lý gì những người lính một thời “vào sinh ra tử” lại không tham gia xây dựng chính quyền.

Bên cạnh những kết quả công tác hội thì với những gì CCB huyện đang nỗ lực thực hiện qua công tác bầu cử, tin rằng họ sẽ là những tấm gương sáng, mẫu mực góp phần thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra sắp tới.

Thanh Hòa