Thứ tư,  22/09/2021

Kiểm tra công tác bầu cử tại Thái Nguyên

Ngày 10-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ QH và Hội đồng bầu cử do Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóaXIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Thái Nguyên.Theo quy định, tại tỉnh Thái Nguyên được bầu bảy đại biểu QH khóa XIII, 71 đại biểu HĐND tỉnh, 337 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.865 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả công tác hiệp thương đã lập danh sách chính thức 11 người ứng cử đại biểu QH, 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 529 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 7.791 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có bảy người tự ứng cử. Đáng chú ý là, tỷ lệ phụ nữ, người dân tộc thiểu số ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đạt khá cao đều đạt 39%; ở cấp huyện, tỷ lệ phụ nữ đạt 34,97%, người dân tộc thiểu số đạt 36,29%. Công tác tuyên truyền đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn...

Ngày 10-5, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ QH và Hội đồng bầu cử do Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa

XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo quy định, tại tỉnh Thái Nguyên được bầu bảy đại biểu QH khóa XIII, 71 đại biểu HĐND tỉnh, 337 đại biểu HĐND cấp huyện, 4.865 đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả công tác hiệp thương đã lập danh sách chính thức 11 người ứng cử đại biểu QH, 119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 529 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện và 7.791 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, trong đó có bảy người tự ứng cử. Đáng chú ý là, tỷ lệ phụ nữ, người dân tộc thiểu số ứng cử đại biểu HĐND tỉnh đạt khá cao đều đạt 39%; ở cấp huyện, tỷ lệ phụ nữ đạt 34,97%, người dân tộc thiểu số đạt 36,29%. Công tác tuyên truyền đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương quan tâm chỉ đạo, đã lồng ghép với việc tuyên truyền về Festival Trà quốc tế lần thứ nhất – Thái Nguyên 2011, do đó tạo được không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được các cơ quan chức năng quan tâm, có phương án bảo đảm an toàn, trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử. Công tác điều tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, qua đó đã kịp thời phát hiện, uốn nắn những thiếu sót, chủ quan trong quá trình chuẩn bị. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tiến hành đúng pháp luật. Ủy ban bầu cử tỉnh đã nhận được 12 đơn khiếu nại, tố cáo về người ứng cử, trong đó đa số là đơn nặc danh không thuộc thẩm quyền giải quyết. Ủy ban bầu cử cấp huyện nhận được 44 đơn, đã giải quyết 36 đơn, đang giải quyết ba đơn, không thuộc thẩm quyền giải quyết năm đơn. Ủy ban bầu cử cấp xã đã nhận 112 đơn, đã giải quyết 64 đơn, đang giải quyết ba đơn, không thuộc thẩm quyền giải quyết 45 đơn. Hiện nay danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt những người ứng cử đã được niêm yết ở những nơi công cộng, những điểm bỏ phiếu để cử tri kiểm tra, nghiên cứu.

Làm việc với TP Thái Nguyên, phường Quang Trung (TP Thái Nguyên), nghe phản ánh của Ủy ban bầu cử tỉnh và Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã và TP Thái Nguyên, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên nhận xét, các công việc phải làm trong công tác chuẩn bị bầu cử ở Thái Nguyên đã được thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định của pháp luật tính đến thời điểm này. Thái Nguyên cũng đã có kế hoạch tiếp tục triển khai các công việc cho đến ngày bầu cử. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên nhấn mạnh, lần này bầu cử đại biểu QH và HĐND ở cả ba cấp cùng ngày do đó công việc nhiều, đòi hỏi các tổ chức phụ trách bầu cử phải bảo đảm thực hiện tốt các khâu, không bỏ sót. Trước mắt là việc tổ chức tốt cho các ứng cử viên tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Công tác tuyên truyền cần bám sát vào những công việc cụ thể, thí dụ: phiếu nào là bầu đại biểu QH, phiếu nào là bầu đại biểu HĐND. Trong tuyên truyền, cần nhấn mạnh tiêu chuẩn, chất lượng đại biểu là chính. Chú ý tuyên truyền cả việc bầu cử đại biểu QH và đại biểu HĐND các cấp. Cần coi trọng vai trò các đoàn thể nhân dân trong công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở. Đẩy mạnh công tác cổ động, tạo không khí sôi nổi cho ngày bầu cử. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên lưu ý, tỉnh Thái Nguyên cần tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong bầu cử.

Trong thời gian công tác tại Thái Nguyên, Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên còn trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ở huyện Đại Từ và xã Tiên Nội của huyện này.

* Sáng 10-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tập huấn cho thành viên tổ bầu cử các huyện và TP Nam Định.

Nội dung tập huấn tập trung vào những nội dung chính như nhiệm vụ, quyền hạn của tổ bầu cử; trình tự bầu cử; việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu theo Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND; nêu những kinh nghiệm, các tình huống diễn ra trong các cuộc bầu cử trước để thảo luận, rút kinh nghiệm. Ủy ban bầu cử tỉnh Nam Định đã in và phát hành tập tài liệu bỏ túi hướng dẫn những công việc chủ yếu trước, trong và sau ngày bầu cử tới các thành viên tổ bầu cử trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo Nhandan