Thứ ba,  21/09/2021

Chủ tịch Hạ viện CH Ấn Ðộ sắp thăm chính thức Việt Nam

Ngày 9-5, Ủy ban Đối ngoại QH ra thông cáo sau đây:Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Hạ Nghị viện CH Ấn Độ do bà Mây-ra Cu-ma, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu, sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến...

Ngày 9-5, Ủy ban Đối ngoại QH ra thông cáo sau đây:

Nhận lời mời của Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Đoàn đại biểu Hạ Nghị viện CH Ấn Độ do bà Mây-ra Cu-ma, Chủ tịch Hạ viện dẫn đầu, sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 17-5-2011.

Theo Nhandan