Thứ ba,  21/09/2021

Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

LSO-Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Ý thức được điều đó trong những năm qua, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới tư duy, đổi mới phong cách làm việc, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở. Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm 2008-2010Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm; thường xuyên triển khai sâu rộng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; gắn với nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó hầu hết các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, trình độ nhận thức được nâng lên, xác định rõ vai trò, ý thức trách nhiệm...

LSO-Tổ chức cơ sở đảng là nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở. Ý thức được điều đó trong những năm qua, Đảng uỷ Khối CCQ tỉnh đã tập trung lãnh đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; không ngừng đổi mới tư duy, đổi mới phong cách làm việc, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm 2008-2010
Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được Đảng ủy quan tâm; thường xuyên triển khai sâu rộng việc giáo dục, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; gắn với nội dung Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Qua đó hầu hết các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã có nhiều chuyển biến tiến bộ, trình độ nhận thức được nâng lên, xác định rõ vai trò, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đối với công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, Đảng uỷ chỉ đạo cơ sở thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng; hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở đảng nghiên cứu, quán triệt các quy định, hướng dẫn của Bộ Chính trị về chức năng nhiệm vụ của từng loại hình tổ chức cơ sở đảng để xây dựng, bổ sung, sửa đổi, ban hành quy chế làm việc của cấp uỷ đúng với chức năng, nhiệm vụ và thực tiễn của cơ sở. Đồng thời chú trọng kiện toàn đội ngũ cấp uỷ cơ sở đảm bảo chất lượng và số lượng. Trong 5 năm đã kiện toàn được 73 lượt cấp uỷ cơ sở, trong đó bổ sung 82 cấp uỷ viên; riêng năm 2010, đã kiện toàn 14 cấp uỷ, bổ sung 14 cấp uỷ viên, thay đổi chức danh chủ chốt 13 bí thư, 4 phó bí thư, quyết định thành lập 1 đảng bộ, đổi tên 5 cơ sở trực thuộc. Đến nay tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ khối không ngừng tăng lên cả về số lượng lẫn chất lượng. Tính đến tháng 3/2011 toàn đảng bộ có 70 cơ sở đảng, trong đó có 26 đảng bộ, 44 chi bộ, tăng 1,45% so với năm 2005. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh được chú trọng, Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; đồng thời phân công cấp uỷ viên, cử cán bộ chuyên trách dự nắm tình hình, hướng dẫn sinh hoạt ở cơ sở. Do vậy mà nội dung sinh hoạt ở các cơ sở đảng không ngừng được đổi mới, nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình được phát huy. Công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được quan tâm, thực hiện tốt Quy định 76 của Bộ Chính trị về giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú; các cấp uỷ thường xuyên kiểm tra việc giữ gìn tư cách đảng viên, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm tư cách, giảm sút ý chí chiến đấu nên số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ ngày càng tăng. Qua đánh giá chất lượng đảng viên năm 2010 số đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ có 2.544, tăng 0,8%, so với năm 2009; có 50 tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đạt 72, 46%, tăng 7, 26% so với năm 2009. Công tác phát triển đảng được quan tâm, trung bình mỗi năm kết nạp được 200 đảng viên, riêng 3 tháng đầu năm 2011 kết nạp được 64 đảng viên, nâng toàn đảng bộ lên 3.350 đảng viên; số đảng viên mới kết nạp hàng năm đều vượt kế hoạch; chất lượng được nâng lên cả về trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị. Bên cạnh đó Đảng uỷ còn tăng cường công tác kiểm tra giám sát, giải quyết kịp thời những đơn thư tố cáo, những đảng viên vi phạm, năm 2010 đã xử lý kỷ luật 17 trường hợp. Công tác lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được Đảng uỷ chú trọng; trong những năm qua 100% các cơ quan, đơn vị đều hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần vào tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm giai đoạn 2006-2010 của tỉnh đạt 10,45%, trong đó ngành dịch vụ tăng 12,7%, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 16%, nông, lâm nghiệp tăng 4,6%, GDP bình quân đầu người đạt 820 USD, gấp 2 lần so với năm 2005.

Do làm tốt như vậy nên sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Khối CCQ tỉnh ngày càng có sự chuyển biến tích cực cả về số lượng, chất lượng và cơ cấu; bảo đảm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Với những thành tích đạt được đó đã có 16 tập thể và 118 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng 3 năm 2008-2010, được Đảng uỷ Khối tặng giấy khen.

Ngọc Nhung