Thứ tư,  22/09/2021

Thành phố Lạng Sơn: Gặp mặt đại diện Phật giáo các phường nhân lễ Phật đản

LSO-Ngày 10/5/2011, UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt đại diện các chức sắc phật giáo, phật tử của 5 phường trên địa bàn thành phố nhân lễ Phật đản 2011, Phật lịch 2555.Chủ tịch UBMTTQ thành phố thông báo nhanh kết quả tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian quaTại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố đã thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong những năm qua. Đồng thời khẳng định sự đóng góp của cộng đồng phật giáo trong sự phát triển chung của thành phố. Đại diện phật giáo các phường cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền đến bà con phật giáo trên địa bànNhân dịp này, UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố đã tặng 36 suất quà cho các chức sắc và phật tử, đồng thời bày tỏ mong muốn bà con phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống "tốt đời đẹp đạo", củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt quyền công dân...

LSO-Ngày 10/5/2011, UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố Lạng Sơn đã tổ chức gặp mặt đại diện các chức sắc phật giáo, phật tử của 5 phường trên địa bàn thành phố nhân lễ Phật đản 2011, Phật lịch 2555.
Chủ tịch UBMTTQ thành phố thông báo nhanh kết quả tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian qua
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố đã thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong những năm qua. Đồng thời khẳng định sự đóng góp của cộng đồng phật giáo trong sự phát triển chung của thành phố.
Đại diện phật giáo các phường cảm ơn sự quan tâm của Đảng, chính quyền đến bà con phật giáo trên địa bàn
Nhân dịp này, UBND, UB MTTQ Việt Nam thành phố đã tặng 36 suất quà cho các chức sắc và phật tử, đồng thời bày tỏ mong muốn bà con phật giáo tiếp tục phát huy truyền thống “tốt đời đẹp đạo”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực hưởng ứng và thực hiện tốt quyền công dân trong ngày hội bầu cử sắp tới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại diện phật giáo bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố và khẳng định bà con phật giáo sẽ luôn chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Thanh Hòa