Thứ tư,  22/09/2021

Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thú y cơ sở

Mấy năm gần đây, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm như: lở mồm, long móng ở trâu bò, bệnh tai xanh ở lợn, dịch cúm H5N1 ở gà, vịt... Gia súc, gia cầm bị dịch bệnh không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn là nguồn gây bệnh, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng con người.Sau những đợt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, mặc dù các địa phương đều có các biện pháp phòng ngừa, khắc phục mang tính ngắn hạn như: tăng cường kiểm tra, kiểm soát, khống chế và hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất ở từng thời điểm nhất định. Nhưng do chưa có biện pháp tổng thể, đồng bộ trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, nên sau một thời gian tạm lắng, dịch bệnh vẫn quay trở lại. Và mỗi lần như vậy, dịch bệnh lại bùng phát mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như: ý thức phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh của người dân và chính quyền các địa phương chưa cao, dẫn đến dịch lây lan nhanh, khó kiểm soát. Nhưng nguyên nhân chủ...

Mấy năm gần đây, nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm ở gia súc, gia cầm như: lở mồm, long móng ở trâu bò, bệnh tai xanh ở lợn, dịch cúm H5N1 ở gà, vịt… Gia súc, gia cầm bị dịch bệnh không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn là nguồn gây bệnh, ảnh hưởng sức khỏe, tính mạng con người.

Sau những đợt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, mặc dù các địa phương đều có các biện pháp phòng ngừa, khắc phục mang tính ngắn hạn như: tăng cường kiểm tra, kiểm soát, khống chế và hỗ trợ nông dân khôi phục sản xuất ở từng thời điểm nhất định. Nhưng do chưa có biện pháp tổng thể, đồng bộ trong việc phòng ngừa, ngăn chặn, nên sau một thời gian tạm lắng, dịch bệnh vẫn quay trở lại. Và mỗi lần như vậy, dịch bệnh lại bùng phát mạnh hơn, nguy hiểm hơn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này như: ý thức phòng, chống, ngăn ngừa dịch bệnh của người dân và chính quyền các địa phương chưa cao, dẫn đến dịch lây lan nhanh, khó kiểm soát. Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chưa xây dựng được hệ thống đội ngũ cán bộ thú y cơ sở đủ mạnh để phòng, chống, khống chế dịch bệnh trên gia súc, gia cầm một cách kịp thời, hiệu quả. Thường thì khi nào, ở địa phương xuất hiện, bùng phát dịch bệnh, chính quyền nơi đó mới củng cố đội ngũ cán bộ thú y cơ sở và huy động họ phục vụ công tác chống dịch.

Hiện nay, ở nhiều địa phương chưa có cán bộ thú y cơ sở. Sở dĩ có tình trạng này là do mức phụ cấp quá thấp, nên nhiều người bỏ việc. Bên cạnh đó, phần lớn trong số họ không thuộc diện biên chế hoặc hợp đồng lao động dài hạn, không được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nghề nghiệp dù phải lao động trong môi trường nguy hiểm, rủi ro.

Thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần sớm ban hành cơ chế về biên chế, kinh phí và chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với đội ngũ cán bộ thú y cơ sở. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng hệ thống thú y chính quy, nền nếp, góp phần vào việc phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm một cách kịp thời, hiệu quả.

Theo Nhandan