Thứ tư,  22/09/2021

Mặt trận Tổ quốc tỉnh tham gia công tác vận động bầu cử

LSO-Theo Luật định, từ ngày 3-18/5/2011, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thực hiện quyền tuyên truyền, vận động bầu cử của mình.Cử tri xã Văn An, huyện Văn Quan nêu những vấn đề cử tri xã quan tâmVai trò tổ chứcTheo điều 11, Nghị quyết 1020 ngày 14/2/2011 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri do UB MTTQ các cấp ở địa phương nơi cử tri ứng cử tổ chức. MTTQ Việt...

LSO-Theo Luật định, từ ngày 3-18/5/2011, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 thực hiện quyền tuyên truyền, vận động bầu cử của mình.
Cử tri xã Văn An, huyện Văn Quan nêu những vấn đề cử tri xã quan tâm
Vai trò tổ chức
Theo điều 11, Nghị quyết 1020 ngày 14/2/2011 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, vận động bầu cử của người ứng cử là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được bầu làm đại biểu và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành thông qua việc gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri do UB MTTQ các cấp ở địa phương nơi cử tri ứng cử tổ chức.
MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn vừa là cơ quan chủ trì tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri tại địa phương để người ứng cử thực hiện quyền vận động bầu cử vừa có trách nhiệm giám sát quá trình vận động bầu cử. Theo đó, để đảm bảo vận động bầu cử đúng luật, thì quá trình vận động bầu cử cũng phải đảm bảo: công khai, dân chủ, bình đẳng và xây dựng trong vận động bầu cử, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri và phải bình đẳng giữa những người ứng cử; không được lợi dụng vận động bầu cử để làm những việc có lợi cho cá nhân hoặc một tổ chức nào khác thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri và phương tiện thông tin đại chúng.
Các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với cử tri trên địa bàn là cơ sở để cử tri lựa chọn những đại biểu xúng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Được biết, ngoài việc niêm yết tóm tắt tiểu sử ứng cử viên (ƯCV) tại các điểm bầu cử, đến địa phương trực tiếp tiếp xúc với đại biểu cử tri, các ƯCV còn thông qua Đài PTTH thông báo với cử tri trong tỉnh về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu. Như vậy, qua nhiều kênh thông tin, các cử tri có thể hiểu được những người ứng cử để đưa ra lựa chọn đúng đắn. Các ƯCV đều cho rằng, việc tiếp xúc trực tiếp với cử tri tại địa phương sẽ giúp ƯCV hiểu được địa phương và cử tri nơi mình ứng cử, đồng thời cử tri cũng hiểu ƯCV, tăng cường mối liên hệ giữa cử tri và ƯCV, hướng tới mục tiêu bầu đúng, bầu đủ.
Như vậy, có thể nói công tác vận động bầu cử có vai trò to lớn trong việc tạo nên thành công của cuộc bầu cử. Đây là giai đoạn quan trọng để cử tri nắm bắt, nghiên cứu, quyết định lựa chọn những đại biểu xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp.
Cách làm cụ thể
Theo kế hoạch của Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh, từ ngày 4-18/5/2011, các ƯCV đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh sẽ có các cuộc tiếp xúc với đại biểu cử tri trên địa bàn. Có 2 đoàn ƯCV đại biểu Quốc hội với 10 người (trong đó có 2 ứng cử viên Trung ương) tiếp xúc với đại biểu cử tri của 11 huyện, thành phố, mỗi huyện, thành phố tiếp xúc tại 2 điểm; ƯCV đại biểu HĐND tỉnh có 90 người, chia 16 đoàn để tiếp xúc tại 16 đơn vị bầu cử. Ban Thường trực MTTQ tỉnh đã gửi kế hoạch, hướng dẫn cụ thể về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để triển khai thực hiện. Theo đó, ở các xã, phường, Ban Thường trực MTTQ cấp xã, phường chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp triệu tập cử tri tham dự hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử. Thông báo rõ cho cử tri biết thời gian, địa điểm, thành phần để cử tri đến dự đông đủ.
Ông Hoàng Đình Thang, Chủ tịch MTTQ huyện Văn Quan cho biết, để chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc giữa cử tri và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại hội trường trung tâm huyện, Ban Thường trực MTTQ huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp bàn thống nhất triển khai thực hiện kế hoạch, dự kiến thành phần, số lượng cử tri, địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những ứng cử viên, mời cử tri tham dự hội nghị, thông báo địa điểm tiếp xúc cử tri với trưởng đoàn và từng ƯCV. Thông báo rõ cho cử tri biết thời gian, địa điểm, thành phần để cử tri đến dự đông đủ. Cuối mỗi cuộc tiếp xúc, cũng nhấn mạnh, các đại biểu cử tri phát huy tinh thần dân chủ, tích cực tuyên truyền về tiểu sử tóm tắt, chương trình hành động của các ƯCV, để từ đó mọi người dân có cơ sở lựa chọn đúng người có năng lực, có đức, có tài vào cơ quan quyền lực của Nhà nước.

Thanh Hòa