Chủ nhật,  19/09/2021

110 cán bộ được tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng

LSO-Ngày 12/5/2011, Viễn Thông Lạng Sơn đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng cho 110 cán bộ là Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc; trưởng, phó các phòng, ban của hai đơn vị.110 cán bộ được tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũngTại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh truyền đạt những nội dung về: tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; nội dung công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bộ máy, cơ chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng…Tiếp đó, các học viên đã được xem một số bộ phim tài liệu có chủ đề về công tác phòng chống tham nhũng.Trên cơ sở những kiến thức đã...

LSO-Ngày 12/5/2011, Viễn Thông Lạng Sơn đã phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng cho 110 cán bộ là Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị trực thuộc; trưởng, phó các phòng, ban của hai đơn vị.
110 cán bộ được tập huấn, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được nghe Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh truyền đạt những nội dung về: tình hình tham nhũng và công tác phòng chống tham nhũng trên thế giới, trong nước và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; nội dung công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bộ máy, cơ chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về phòng chống tham nhũng; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; hợp tác quốc tế trong phòng chống tham nhũng…Tiếp đó, các học viên đã được xem một số bộ phim tài liệu có chủ đề về công tác phòng chống tham nhũng.
Trên cơ sở những kiến thức đã được tập huấn, các học viên sẽ vận dụng vào thực tế công tác của mình, đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Đức Anh