Thứ hai,  20/09/2021

Thành phố Lạng Sơn hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử

LSO-Ngày 11/5/2011, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016.Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời công bố quyết định thành lập tổ chuyên viên tổng hợp kết quả bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ chuyên viên tổng hợp kết quả bầu cử; hướng dẫn việc tổ chức các bước trong ngày bầu cử và cách thức kiểm phiếu bầu cử…lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các phường, xã, ngay sau hội nghị tập huấn cần khẩn trương tổ chức triển khai tập huấn cho các tổ bầu cử trên địa bàn về cách thức tổ chức ngày bầu cử cũng như việc kiểm phiếu và lập các biên bản…để ngày bầu cử 22/5/2011 diễn ra đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn...

LSO-Ngày 11/5/2011, thành phố Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử ĐBQH khóa 13 và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 – 2016.
Tại hội nghị, lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban chuyên môn đã quán triệt một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời công bố quyết định thành lập tổ chuyên viên tổng hợp kết quả bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp; thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ chuyên viên tổng hợp kết quả bầu cử; hướng dẫn việc tổ chức các bước trong ngày bầu cử và cách thức kiểm phiếu bầu cử…lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND các phường, xã, ngay sau hội nghị tập huấn cần khẩn trương tổ chức triển khai tập huấn cho các tổ bầu cử trên địa bàn về cách thức tổ chức ngày bầu cử cũng như việc kiểm phiếu và lập các biên bản…để ngày bầu cử 22/5/2011 diễn ra đúng quy định của pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Đức Anh