Thứ tư,  22/09/2021

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn

LSO-Trong 2 ngày 10-11/5/2011, Liên đoàn lao động thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm bồi duỡng chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 70 học viên là các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, phụ trách công tác kiểm tra công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt về vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam; nội dung và phương pháp công tác công đoàn cơ sở; kỹ năng xây dựng báo cáo, xây dựng chương trình hoặc hoạt động công đoàn…Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao kiến thức về lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn, từ đó có những giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình...

LSO-Trong 2 ngày 10-11/5/2011, Liên đoàn lao động thành phố Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm bồi duỡng chính trị thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho 70 học viên là các đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, phụ trách công tác kiểm tra công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp và công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Tại lớp tập huấn, các học viên đã được truyền đạt về vai trò, chức năng của Công đoàn Việt Nam; nội dung và phương pháp công tác công đoàn cơ sở; kỹ năng xây dựng báo cáo, xây dựng chương trình hoặc hoạt động công đoàn…Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm giúp cho cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao kiến thức về lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn, từ đó có những giải pháp, biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, từng bước xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Vương Đào - Hoàng Hiền