Thứ tư,  22/09/2021

Việt Nam tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản số 2984/VPCP-QHQT ngày 11-5-2011 đồng ý, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu do Ngân hàng Thế giới (WB) và Hà Lan khởi xướng.Việc tham gia sẽ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và đối phó biến đổi khí hậu.Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có Văn bản số 740/TTg-QHQT ngày 11-5-2011 phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật 'Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích hợp để thích ứng biến đổi khí hậu tại các tỉnh phát triển nông thôn theo lãnh thổ (gồm Thái Nguyên và Quảng Ninh)'. Dự án có mục tiêu bảo đảm các biện pháp quản lý môi trường và sinh kế bền vững, có tính đến các lựa chọn ứng phó biến đổi khí hậu trong quy hoạch các chiến lược thích ứng trong tương lai... Dự kiến, thời gian thực hiện dự án này trong ba năm, từ năm 2011 đến...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản số 2984/VPCP-QHQT ngày 11-5-2011 đồng ý, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tham gia Ban Cố vấn đặc biệt về nông nghiệp, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu do Ngân hàng Thế giới (WB) và Hà Lan khởi xướng.

Việc tham gia sẽ giúp Việt Nam nâng cao vị thế trên trường quốc tế, đồng thời đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực và đối phó biến đổi khí hậu.

Thủ tướng Chính phủ cũng vừa có Văn bản số 740/TTg-QHQT ngày 11-5-2011 phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật &#39Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích hợp để thích ứng biến đổi khí hậu tại các tỉnh phát triển nông thôn theo lãnh thổ (gồm Thái Nguyên và Quảng Ninh)&#39. Dự án có mục tiêu bảo đảm các biện pháp quản lý môi trường và sinh kế bền vững, có tính đến các lựa chọn ứng phó biến đổi khí hậu trong quy hoạch các chiến lược thích ứng trong tương lai… Dự kiến, thời gian thực hiện dự án này trong ba năm, từ năm 2011 đến 2014.

Theo Nhandan