Thứ hai,  20/09/2021

Nhiều tỉnh, thành phố hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử

Từ ngày 5 đến 14-5, các ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII đã tiếp xúc cử tri tại 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn.Các ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Tại các địa điểm tiếp xúc, các cử tri đã được nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trở thành đại biểu QH khóa XIII. Chương trình hành động của ứng cử viên đều tập trung vào việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu QH và nhất là những vấn đề cử tri ở địa phương quan tâm như: Cần có những giải pháp hiệu quả cho công cuộc chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, kiềm chế lạm phát và quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới bao gồm các công trình đường, điện, trạm y tế...; quan tâm...

Từ ngày 5 đến 14-5, các ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII đã tiếp xúc cử tri tại 11 huyện, thành phố của tỉnh Lạng Sơn.

Các ứng cử viên đại biểu QH khóa XIII đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử. Tại các địa điểm tiếp xúc, các cử tri đã được nghe tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên nếu trở thành đại biểu QH khóa XIII. Chương trình hành động của ứng cử viên đều tập trung vào việc nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu QH và nhất là những vấn đề cử tri ở địa phương quan tâm như: Cần có những giải pháp hiệu quả cho công cuộc chống tham nhũng, lãng phí; cải cách thủ tục hành chính, kiềm chế lạm phát và quan tâm hơn đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số; tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới bao gồm các công trình đường, điện, trạm y tế…; quan tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa.

Cử tri xem danh sách ứng cử viên tại điểm bỏ phiếu số 2 ở huyện đảo Bạch Long Vĩ.


Triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu QH khóa XIII, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011-2016, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đẩy mạnh công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, Luật Bầu cử QH, HĐND đến các tầng lớp nhân dân. Đến thời điểm này toàn huyện đã xây dựng 28 cụm thông tin cổ động tập trung, treo 572 băng-rôn, kẻ vẽ 392 khẩu hiệu trên tường, 81 cụm pa-nô. Hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở tăng thời lượng tuyên truyền về cuộc bầu cử, trong đó hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn duy trì chuyên mục tuyên truyền ba lần/ngày, tổng thời lượng 90 phút, hoạt động tất cả các ngày trong tuần. Huyện Yên Định đã niên yết danh sách những người ứng cử đại biểu QH, HĐND các cấp cùng gần 114 nghìn cử tri ở các đơn vị bầu cử. Tiểu ban chuyên môn tiến hành thẩm tra, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định pháp luật. Công an huyện, xã cùng các tổ an ninh xã hội chủ động triển khai phương án giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) trong những ngày giữa tháng 5 này đang rộn ràng chuẩn bị cho ngày bầu cử QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Với đặc thù là một huyện đảo, nên ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi đến từng hộ gia đình, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện, lực lượng Biên phòng, Công an huyện còn tuyên truyền công tác bầu cử cho ngư dân qua máy Icom. Nhờ vậy, đến nay 100% người dân trên đảo đều nắm rõ các quy định về bầu cử, ngày bầu cử và tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội lớn. Thông qua hệ thống liên lạc bằng máy Icom, các ngư dân nhất trí trở về đảo Lý Sơn trước ngày bầu cử từ hai đến ba ngày để thực hiện nghĩa vụ và quyền lợi của mình.
Ủy ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 trên địa bàn tỉnh đã và đang được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, chặt chẽ. Toàn tỉnh có ba Ban bầu cử ĐBQH, 17 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 124 ban bầu cử cấp huyện; 1.092 ban bầu cử cấp xã; 1.119 tổ bầu cử với 1.143 điểm bầu cử đã được thành lập.
Sau quá trình hiệp thương theo đúng trình tự pháp luật, tỉnh Lâm Đồng đã thống nhất lập danh sách chính thức những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp. Theo đó, có 11 người ứng cử ĐBQH khóa XIII, 107 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh.
Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo có liên quan đến những người ứng cử đã được xác minh và giải quyết kịp thời; công tác thông tin, tuyên truyền và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho cuộc bầu cử được thực hiện tốt. Mọi công việc chuẩn bị điều kiện cho ngày bầu cử chính thức đang được triển khai chu đáo và hoàn tất, tạo mọi điều kiện cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.


Theo Nhandan