Thứ ba,  21/09/2021

Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Quin-tin Brai-xơ kết thúc chuyến thăm Việt Nam

Ngày 14-5, Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Quin-tin Brai-xơ và Phu quân rời TP Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 đến 14-5, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân.Tại các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ khẳng định, Ô-xtrây-li-a sẽ tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng..., ưu tiên viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam, cũng như hợp tác y tế, giáo dục và đào tạo. Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.Lãnh đạo hai nước vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ô-xtrây-li-a, khẳng định Chương trình Hành động giai đoạn 2010 - 2013 là nền tảng quan trọng để hai bên triển khai các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tới.Các...

Ngày 14-5, Toàn quyền Ô-xtrây-li-a Quin-tin Brai-xơ và Phu quân rời TP Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 8 đến 14-5, theo lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân.

Tại các cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ khẳng định, Ô-xtrây-li-a sẽ tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh, quốc phòng…, ưu tiên viện trợ phát triển (ODA) cho Việt Nam, cũng như hợp tác y tế, giáo dục và đào tạo. Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước.
Lãnh đạo hai nước vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Ô-xtrây-li-a, khẳng định Chương trình Hành động giai đoạn 2010 – 2013 là nền tảng quan trọng để hai bên triển khai các lĩnh vực hợp tác cụ thể trong thời gian tới.
Các nhà lãnh đạo Việt Nam cho rằng, so với tiềm năng của mỗi nước, quan hệ Việt Nam – Ô-xtrây-li-a phải có những bước phát triển mạnh mẽ hơn. Hai nước cần tranh thủ lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do ASEAN – Ô-xtrây-li-a – Niu Di-lân để đẩy mạnh các hoạt động thương mại và đầu tư. Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều doanh nghiệp Ô-xtrây-li-a đầu tư vào Việt Nam; đề nghị Chính phủ Ô-xtrây-li-a tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Việt Nam tham gia những dự án về khai thác dầu khí, khai khoáng, than… tại Ô-xtrây-li-a. Các nhà lãnh đạo Việt Nam khẳng định, các dự án phát triển của Ô-xtrây-li-a đang được triển khai hiệu quả ở Việt Nam, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân Việt Nam.
Trong thời gian chuyến thăm, Toàn quyền Quin-tin Brai-xơ đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, đi thăm một số địa phương của Việt Nam.
Theo Nhandan