Thứ tư,  22/09/2021

Xây dựng và phát triển Ðội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh

Hôm nay, ngày 15-5, hàng triệu đội viên, thiếu niên cùng các anh, chị Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đội cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phonng (TNTP) Hồ Chí Minh (15-5-1941 - 15-5-2011). Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tập hợp tổ chức đào tạo và rèn luyện, lực lượng thanh niên, thiếu nhi phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc.Ngày 15-5-1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập và là thành viên của Mặt trận Việt Minh. Trải qua các chặng đường lịch sử vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách, Đội ngày càng phát triển và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo từng thời kỳ, Đội đã đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng như: Đội Nhi đồng Cứu quốc, Đội Thiếu nhi Tháng Tám, Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam. Ngày 30-1-1970, thể...

Hôm nay, ngày 15-5, hàng triệu đội viên, thiếu niên cùng các anh, chị Tổng phụ trách Đội, cán bộ Đội cả nước tưng bừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phonng (TNTP) Hồ Chí Minh (15-5-1941 – 15-5-2011). Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tập hợp tổ chức đào tạo và rèn luyện, lực lượng thanh niên, thiếu nhi phục vụ sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Ngày 15-5-1941, tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đội Nhi đồng Cứu quốc được thành lập và là thành viên của Mặt trận Việt Minh. Trải qua các chặng đường lịch sử vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phụ trách, Đội ngày càng phát triển và có những đóng góp thiết thực vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo từng thời kỳ, Đội đã đổi tên cho phù hợp với yêu cầu của cách mạng và nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng như: Đội Nhi đồng Cứu quốc, Đội Thiếu nhi Tháng Tám, Đội Thiếu niên Tiền phong Việt Nam. Ngày 30-1-1970, thể theo nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng cả nước, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã ra Nghị quyết cho Đội được mang tên: Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Vâng theo lời Bác dạy, cùng cha anh làm cách mạng, đội viên, thiếu niên ở khắp mọi miền đất nước tích cực tham gia hoạt động cách mạng. Lớp lớp thiếu nhi Việt Nam đã góp phần của mình vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc với các phong trào: Trần Quốc Toản; Vì miền nam ruột thịt; Việc nhỏ, chí lớn, chống Mỹ, cứu nước; Làm nghìn việc tốt thực hiện Năm điều Bác Hồ dạy…
Những năm qua, các phong trào và hoạt động của Đội luôn gắn liền với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đội đã tổ chức các hoạt động giáo dục thiếu niên, nhi đồng vươn lên học tập tốt, tu dưỡng đạo đức, yêu khoa học, yêu lao động, giữ gìn vệ sinh, tiết kiệm… trở thành con ngoan, trò giỏi, người chủ nhân tương lai của đất nước.
Đội TNTP Hồ Chí Minh đã có những bước phát triển mới với 10 triệu đội viên và hơn sáu triệu nhi đồng; gần 30 nghìn tổng phụ trách trong các trường học, cán bộ phụ trách thiếu nhi ở địa bàn dân cư; hàng nghìn cán bộ chuyên trách và đội ngũ cộng tác viên với đầy đủ năng lực hoạt động trong các cơ sở Đội, các Cung, Nhà thiếu nhi, đang nỗ lực chăm lo cho sự phát triển của thế hệ măng non.
Sự phát triển của Đội TNTP Hồ Chí Minh luôn được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, của các tổ chức đoàn thể và toàn xã hội, sự chỉ đạo thường xuyên của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng, đẩy mạnh Cuộc vận động &#39Vì đàn em thân yêu&#39 đã tạo bước chuyển tích cực cho các hoạt động của Đội và phong trào thiếu nhi. Công tác xây dựng Đội trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Gần đây, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn ban hành Nghị quyết số 06 về Tăng cường các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng tạo động lực trong công tác tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho thiếu nhi.
Hiện nay, với xu hướng phát triển của xã hội, vai trò của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh ngày càng quan trọng, nhất là việc tham gia định hướng lối sống đẹp, sống có ích, tinh thần học tập, rèn luyện, xây dựng nhân cách sống trong sáng, trách nhiệm với bản thân, với gia đình và xã hội cho các em đội viên, thiếu niên. Các hoạt động, phong trào của Đội cần khơi dậy trong học sinh tinh thần biết sẻ chia, sẵn sàng làm việc tốt, vượt khó nỗ lực học tập và phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi. Tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh các cấp, đội ngũ cán bộ Đội, Tổng phụ trách cần quan tâm hơn nữa đến việc giáo dục, định hướng và trợ giúp các đội viên, thiếu niên trong học tập và cuộc sống, nhất là đối với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Đội TNTP Hồ Chí Minh phát động những phong trào giáo dục đội viên, thiếu niên. Đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng đội, các tổng phụ trách và cán bộ đội, tổ chức các hoạt động sôi nổi, bổ ích cho các em. Các cấp, các ngành cần quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho thiếu nhi để phát triển Đội TNTP phát triển.

Theo Nhandan