Chủ nhật,  26/09/2021

Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới: Đánh giá tình hình triển khai 4 tháng đầu năm

LSO-Chiều 13/5/2011, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp toàn thể đánh giá, kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm. Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2011 đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai. Tổ chức bộ máy được kiện toàn từ tỉnh đến huyện; hệ thống tài liệu, văn bản hướng dẫn đã được ban hành cơ bản đầy đủ; đã có hướng dẫn xây dựng quy hoạch, cụ thể hóa các hướng dẫn, thông tư của Trung ương; việc quán triệt, học tập được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tương đối tốt; kiểm tra đôn đốc có nhiều cố gắng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích và đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó...

LSO-Chiều 13/5/2011, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp toàn thể đánh giá, kiểm điểm tình hình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong 4 tháng đầu năm.
Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo Quyết định 800 của Thủ tướng Chính phủ, từ đầu năm 2011 đến nay, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai. Tổ chức bộ máy được kiện toàn từ tỉnh đến huyện; hệ thống tài liệu, văn bản hướng dẫn đã được ban hành cơ bản đầy đủ; đã có hướng dẫn xây dựng quy hoạch, cụ thể hóa các hướng dẫn, thông tư của Trung ương; việc quán triệt, học tập được thực hiện một cách nghiêm túc, có hiệu quả; công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện tương đối tốt; kiểm tra đôn đốc có nhiều cố gắng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích và đề ra các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn còn vướng mắc, đặc biệt tập trung vào công tác quy hoạch và công tác phối hợp của các thành viên trong Ban chỉ đạo.

Lê Minh