Thứ ba,  21/09/2021

Ngành Nông nghiệp và PTNT tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng

LSO-Ngày 13/5/2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn đã phối hợp với Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 60 cán bộ, công chức Văn phòng Sở và 12 đơn vị trực thuộc ngành.60 cán bộ, công chứcngành Nông nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũngTại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến những văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCTN; công tác PCTN trên thế giới, trong nước và của tỉnh Lạng Sơn; nguyên nhân, hậu quả và tác hại của tệ tham nhũng; nội dung công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…Tiếp đó, các đại biểu đã được xem một số bộ phim có nội dung về công tác đấu tranh PCTN.Trên cơ sở những kiến thức đã được tuyên truyền, các đại biểu sẽ tiếp tục phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức cơ quan...

LSO-Ngày 13/5/2011, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lạng Sơn đã phối hợp với Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho 60 cán bộ, công chức Văn phòng Sở và 12 đơn vị trực thuộc ngành.
60 cán bộ, công chứcngành Nông nghiệp được tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng
Tại hội nghị, các đại biểu đã được tuyên truyền, phổ biến những văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác PCTN; công tác PCTN trên thế giới, trong nước và của tỉnh Lạng Sơn; nguyên nhân, hậu quả và tác hại của tệ tham nhũng; nội dung công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…Tiếp đó, các đại biểu đã được xem một số bộ phim có nội dung về công tác đấu tranh PCTN.
Trên cơ sở những kiến thức đã được tuyên truyền, các đại biểu sẽ tiếp tục phổ biến rộng rãi cho cán bộ, công chức cơ quan nhằm thực hiện tốt công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị mình.

Đức Anh