Thứ ba,  21/09/2021

Khắp nơi sôi nổi hoạt động kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm lần thứ 121 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức triển lãm: "Bầu cử Quốc hội - ngày hội của toàn dân"; xây dựng đề cương nội dung triển lãm "Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới" gửi đi trưng bày ở Cộng hòa Pháp và Hàn Quốc; biên tập lại bộ triển lãm về các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp để phát hành cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh.Bảo tàng phối hợp kênh VTV 9 Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện kịch bản 'Chương trình cầu truyền hình tại Hà Nội - thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước'.Gần 750 cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã sôi nổi tham gia cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp vĩ...

Nhân kỷ niệm lần thứ 121 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực: tổ chức triển lãm: “Bầu cử Quốc hội – ngày hội của toàn dân”; xây dựng đề cương nội dung triển lãm “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới” gửi đi trưng bày ở Cộng hòa Pháp và Hàn Quốc; biên tập lại bộ triển lãm về các kỳ bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp để phát hành cho các đơn vị trong và ngoài hệ thống Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bảo tàng phối hợp kênh VTV 9 Đài Truyền hình Việt Nam hoàn thiện kịch bản &#39Chương trình cầu truyền hình tại Hà Nội – thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước&#39.

Gần 750 cựu chiến binh, đoàn viên, thanh niên phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã sôi nổi tham gia cuộc thi tìm hiểu Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bằng hình thức trả lời câu hỏi trực tiếp và thuyết trình, những người dự thi đã trình bày nhiều nội dung về lịch sử Đảng như: Hội nghị thành lập; thời gian, địa điểm và nội dung chủ yếu của các kỳ Đại hội Đảng; vai trò lãnh đạo của Đảng trong tiến trình cách mạng Việt Nam…

Về nội dung Cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngoài việc trình bày cuộc đời, sự nghiệp hoạt động và tư tưởng Hồ Chí Minh, các bài thuyết trình của những người dự thi đều nêu bật kết quả thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Theo Nhandan