Thứ bảy,  25/09/2021

Công tác xoá thôn, trường "trắng" đảng viên ở Chi Lăng

LSO-Chi Lăng là huyện nằm ở phía nam của tỉnh, hệ thống đường giao thông đi lại xuống cơ sở còn khó khăn, nhất là các xã vùng xa, vùng ba. Tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã còn khá cao. Thời điểm từ năm 2004 về trước toàn huyện có 216 chi bộ, với 2.571 đảng viên, trong đó có 31 chi bộ ghép/70 thôn, có 41 thôn chưa có chi bộ; có 26 chi bộ ghép 2 thôn; 3 chi bộ ghép 3 thôn, 1 chi bộ ghép 4 thôn, 1chi bộ ghép 5 thôn. 38/53 trường có chi bộ, 15 trường chưa có chi bộ, 10 chi bộ sinh hoạt ghép, trong đó có 3 trường “trắng” đảng viên.Bà con nông dân xã Mai Sao huyện Chi Lăng chăm sóc bí xanhThực hiện Chỉ thị 36-CT/TU, ngày 23/7/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, xoá thôn, trường “trắng” đảng viên; giảm thôn, trường còn ghép chi bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Chi Lăng thường xuyên chỉ đạo cho các cấp uỷ đảng cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và đề ra chỉ tiêu...

LSO-Chi Lăng là huyện nằm ở phía nam của tỉnh, hệ thống đường giao thông đi lại xuống cơ sở còn khó khăn, nhất là các xã vùng xa, vùng ba. Tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã còn khá cao. Thời điểm từ năm 2004 về trước toàn huyện có 216 chi bộ, với 2.571 đảng viên, trong đó có 31 chi bộ ghép/70 thôn, có 41 thôn chưa có chi bộ; có 26 chi bộ ghép 2 thôn; 3 chi bộ ghép 3 thôn, 1 chi bộ ghép 4 thôn, 1chi bộ ghép 5 thôn. 38/53 trường có chi bộ, 15 trường chưa có chi bộ, 10 chi bộ sinh hoạt ghép, trong đó có 3 trường “trắng” đảng viên.
Bà con nông dân xã Mai Sao huyện Chi Lăng chăm sóc bí xanh
Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU, ngày 23/7/2004 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo công tác phát triển đảng viên, xoá thôn, trường “trắng” đảng viên; giảm thôn, trường còn ghép chi bộ, Ban Thường vụ Huyện uỷ Chi Lăng thường xuyên chỉ đạo cho các cấp uỷ đảng cơ sở đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và đề ra chỉ tiêu mỗi năm phải kết nạp được từ 200 đảng viên trở lên, mỗi chi bộ một năm kết nạp 1 đảng viên. Mặt khác ngay từ đầu năm, Ban Tổ chức Huyện uỷ có biểu mẫu hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng đăng ký danh hiệu đơn vị trong sạch vững mạnh; trong đó có chỉ tiêu phát triển Đảng. Đồng thời trú trọng công tác phát triển đảng ở trường học, những xã, thôn, trường có ít đảng viên, những đối tượng trong lực lượng dân quân tự vệ, trong tuổi đoàn, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, là những nhân tố tiêu biểu trong lao động sản xuất, công tác, được quần chúng nhân dân tín nhiệm….Công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú được quan tâm. Huyện uỷ chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị tăng cường mở các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú. Hàng năm, ngoài mở các lớp bồi dưỡng tại huyện, Trung tâm còn mở các lớp bồi dưỡng tại các cụm xã Vạn Linh, Hữu Kiên; Chiến Thắng, Vân Thuỷ… Mỗi năm trung bình mở được từ 3-5 lớp, cho khoảng 300 quần chúng ưu tú, sau khi học xong các chi bộ giao nhiệm vụ cho các đảng viên giúp đỡ, nếu thấy quần chúng nào phấn đấu tốt, đủ điều kiện thì xem xét kết nạp. Mặt khác Công tác giảm chi bộ thôn, trường sinh hoạt ghép đã được các cấp uỷ đảng chỉ đạo, những nơi đủ điều kiện đã được tách, thành lập mới chi bộ. Một số chi bộ còn thiếu đảng viên được đảng bộ các xã chủ động tăng cường đảng viên từ nơi khác đến để thành lập chi bộ. Những chi bộ mới thành lập được các cấp uỷ đảng đặc biệt quan tâm chỉ đạo sát sao và đi vào hoạt động ổn định. Đặc biệt là ngành giáo dục trong những năm qua công tác phát triển Đảng, xoá trường “trắng” đảng viên được quan tâm làm tốt. Năm 2004 toàn ngành có 10 chi bộ ghép, 3 trường “trắng” đảng viên, đến năm 2009 đã có 100% trường có chi bộ. Nhờ làm tốt như vậy nên trong 5 năm qua, toàn Đảng bộ huyện Chi Lăng đã kết nạp được 933 đảng viên, 4 tháng đầu năm 2011 kết nạp được 71đảng viên, nâng tổng số lên 3.504 đảng viên, xoá được 38 chi bộ ghép, nâng từ 216 chi bộ năm 2004 lên 258 chi bộ năm 2011. Phần lớn các đồng chí được kết nạp trong những năm qua đều đảm bảo về phẩm chất chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn và đang phát huy vai trò, vị trí trong các tổ chức cơ sở đảng.
Hiện nay, huyện Chi Lăng còn 3 chi bộ ghép 2 thôn: Đảng bộ xã Vạn Linh có thôn Làng Hao 1 đảng viên ghép với chi bộ thôn Làng Đăm 3 đảng viên; thôn Khun Đút 2 đảng viên ghép với thôn Mỏ Cấy 3 đảng viên. Đảng bộ xã Mai Sao có thôn Tin Đèo 1 đảng viên ghép thôn Sao Thượng B 8 đảng viên. Một trong những khó khăn của những chi bộ ghép này là nguồn phát triển đảng. Do vậy huyện đã quan tâm và đề ra nhiều biện pháp trong công tác phát triển đảng viên, đồng thời chỉ đạo các đảng uỷ phân công cấp uỷ viên có năng lực để theo dõi, giúp đỡ các chi bộ. Tăng cường công tác tuyên truyền mục đích lý tưởng của Đảng cho đảng viên, quần chúng, phân công đảng viên giúp đỡ những quần chúng có khả năng kết nạp vào Đảng, động viên để họ nhận thức và tự giác phấn đấu, rèn luyện để đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Ngọc Nhung