Thứ hai,  27/09/2021

Đảm bảo điện cho ngày bầu cử

LSO-Ngày 22/5/2011 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp. Để phục vụ tốt cho ngày hội lớn của toàn dân tộc, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc cải tạo, sửa chữa, nâng cao chất lượng đường dây để việc cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu, hoạt động diễn ra trong ngày bầu cử.Anh Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, tổng công suất nguồn của tỉnh Lạng Sơn là 90MVA, trong khi công suất sử dụng điện ngày bình thường của toàn tỉnh chỉ vào khoảng Pmax = 63,8MW, được cấp thông qua 2 trạm: E13.1 Đồng Mỏ và E13.2 Lạng Sơn. Vì vậy có thể khẳng định: Công ty Điện lực Lạng Sơn sẽ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cấp điện, đặc biệt sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong ngày diễn ra bầu cử.Phát tuyến đường dây, đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bãoĐể đảm bảo cấp điện trong...

LSO-Ngày 22/5/2011 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp. Để phục vụ tốt cho ngày hội lớn của toàn dân tộc, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã có nhiều cố gắng trong việc cải tạo, sửa chữa, nâng cao chất lượng đường dây để việc cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, đảm bảo đáp ứng mọi nhu cầu, hoạt động diễn ra trong ngày bầu cử.
Anh Phạm Minh Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: Hiện nay, tổng công suất nguồn của tỉnh Lạng Sơn là 90MVA, trong khi công suất sử dụng điện ngày bình thường của toàn tỉnh chỉ vào khoảng Pmax = 63,8MW, được cấp thông qua 2 trạm: E13.1 Đồng Mỏ và E13.2 Lạng Sơn. Vì vậy có thể khẳng định: Công ty Điện lực Lạng Sơn sẽ đảm bảo đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cấp điện, đặc biệt sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục và ổn định trong ngày diễn ra bầu cử.
Phát tuyến đường dây, đảm bảo cấp điện an toàn trong mùa mưa bão
Để đảm bảo cấp điện trong thời gian bầu cử, ngay từ khi mới xác định được các địa điểm bầu cử, ngành điện đã tiến hành khảo sát thực tế, liên hệ trực tiếp với các ban bầu cử, chính quyền địa phương các cấp để lập các phương án đảm bảo cấp điện cho các địa điểm bầu cử. Bên cạnh đó, ngành cũng tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện cải tạo, sửa chữa lưới điện, các trạm biến áp như: sửa chữa, thay thế đường dây, xà, sứ không đảm bảo; xiết chặt các lèo, đầu cốt, các điểm tiếp xúc và kiểm tra mức dầu ở các trạm biến áp để không bị sự cố khi mang tải cao; kiểm tra tình trạng vận hành của các máy cắt và hệ thống bảo vệ rơle… Trong đó đặc biệt chú trọng đến các đường dây trung thế 35kV, 22kV, các trạm trung gian 35/10kV, đường dây 10kV sau trạm trung gian và các trạm biến áp phân phối để đảm bảo cấp điện nguồn 35kV từ trạm E13.1 Đồng Mỏ cho các phụ tải trạm 110kV Lạng Sơn và ngược lại nếu xảy ra sự cố. Đến nay, Công ty đã tiến hành kiểm tra xong toàn bộ các tuyến đường dây trung thế, các trạm biến áp, những khiếm khuyết phát hiện sau kiểm tra đều đã được sửa chữa, khắc phục kịp thời. Đối với công tác cấp điện trong ngày bầu cử, sau khi nghiên cứu, đánh giá thực tế nhu cầu sử dụng điện trong toàn tỉnh, Công ty đã lập phương án cấp điện cụ thể để đảm bảo phụ tải cho các đường dây. Theo đó, phụ tải của thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc sẽ được cấp điện từ các máy biến áp T1 và T2, trạm 110kV Lạng Sơn thông qua các đường dây 22kV và 35kV với các lộ: 471E13.2 Mai Pha, 472E13.2 Thạch Đạn, 473E13.2 Đông Kinh, 474E13.2 Hoàng Đồng, 373E13.2 Đình Lập, 375E13.2 trung gian Lâm Sản. Phụ tải của các huyện Lộc Bình, Đình Lập được cấp điện từ máy biến áp T1, trạm 110kV Lạng Sơn thông qua đường dây 35kV, lộ 373E13.2 và trạm trung gian Lộc Bình. Phụ tải của các huyện Văn Lãng, Tràng Định được cấp điện từ máy biến áp T2, trạm 110kV Lạng Sơn thông qua lộ 372E13.2 và trạm trung gian Tràng Định. Phụ tải của các huyện Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan, Bình Gia và Bắc Sơn được cấp điện từ máy biến áp T1, trạm 110kV Đồng Mỏ thông qua các lộ đường dây 375E13.1, 377E13.1 và các trạm trung gian 35/10kV.
Ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, thực hiện sửa chữa, cải tạo các khiếm khuyết trên đường dây, lập phương án cấp điện cụ thể cho từng khu vực, địa điểm bầu cử, Công ty điện lực Lạng Sơn còn chú trọng đến công tác nhân lực, vật tư, chuẩn bị máy nổ dự phòng nếu xảy ra sự cố khách quan (ngành điện không cắt giảm tải, cắt giảm công suất trong tháng 5/2011). Mục tiêu cao nhất là đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định trong ngày bầu cử.

Minh Châu