Thứ năm,  23/09/2021

Lãnh đạo UBBC tỉnh kiểm tra công tác bầu cử tại thị trấn Đồng Đăng

LSO-Ngày 18/5/2011, lãnh đạo UBBC tỉnh gồm có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã kiểm tra công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị trấn Đồng Đăng đã báo cáo kết quả công tác triển khai cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, UBBC thị trấn đã triển khai đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tiến độ thời gian cuộc bầu cử. Trong đó, đã thống nhất cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND thị trấn là 29 đại biểu, 7 đơn vị bầu cử, 8 tổ bầu cử. Thị trấn đã tiến hành rà soát, cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử tại các tổ bầu cử; đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử; niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử đại biểu ứng cử; kế...

LSO-Ngày 18/5/2011, lãnh đạo UBBC tỉnh gồm có đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh; đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đã kiểm tra công tác triển khai bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo thị trấn Đồng Đăng đã báo cáo kết quả công tác triển khai cuộc bầu cử. Đến thời điểm này, UBBC thị trấn đã triển khai đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục, tiến độ thời gian cuộc bầu cử. Trong đó, đã thống nhất cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND thị trấn là 29 đại biểu, 7 đơn vị bầu cử, 8 tổ bầu cử. Thị trấn đã tiến hành rà soát, cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho công tác bầu cử tại các tổ bầu cử; đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử; niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử đại biểu ứng cử; kế hoạch phòng ngừa thiên tai, hoả hoạn.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBBC tỉnh đã đánh giá cao công tác triển khai bầu cử trên địa bàn thị trấn được thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm cao, đảm bảo tiến độ và đúng luật. Đồng thời, đề nghị từ nay đến ngày bầu cử, Ban chỉ đạo, UBBC thị trấn cần tổ chức các cuộc mạn đàm về ứng cử viên để đảm bảo bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu; tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo không khí sôi nổi cho ngày bầu cử; quán triệt tất cả các tổ bầu cử không được kiểm phiếu trước 19 giờ ngày 22/5; kiểm tra lại tất cả các Ban bầu cử về đơn thư khiếu nại tố cáo liên quan đến ứng cử viên và có biên bản xác nhận lưu lại tại Ban bầu cử; bảo vệ an toàn danh sách cử tri, tiểu sử ứng cử viên tại các tổ; đảm bảo an ninh trật tự cho ngày bầu cử, bố trí lực lượng thường trực ở khu vực bỏ phiếu.

Xuân Hương