Thứ năm,  23/09/2021

Ðoàn đại biểu Ðảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

* Tổng kết ba năm Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" * Sôi nổi các hoạt động kỷ niệmNhân Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 - 19-5-2011), sáng 18-5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.Dự lễ viếng, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo...

* Tổng kết ba năm Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
* Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm

Nhân Kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19-5-1890 – 19-5-2011), sáng 18-5, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng, có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm và các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và các đồng chí lão thành Cách mạng cùng dự lễ viếng. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ &#39Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Đảng ủy Quân sự Trung ương; Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an Trung ương; Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 18-5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 đã tổ chức Hội nghị tổng kết ba năm thực hiện (2008-2010) và biểu dương, khen thưởng các đơn vị có thành tích nổi bật. Tới dự, có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương.

Sau ba năm phát động Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39, các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ cả nước đã tham gia tích cực. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động lựa chọn và tặng thưởng 129 tác phẩm văn học, nghệ thuật; 54 tác phẩm báo chí xuất sắc; 24 tập thể đơn vị báo chí, xuất bản; 19 đơn vị nghệ thuật, chiếu phim lưu động.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương những nỗ lực của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Cuộc vận động, đặc biệt là các nhà báo, văn nghệ sĩ. Đồng chí khẳng định: Bằng các tác phẩm của mình, các văn nghệ sĩ, các nhà báo đã góp phần rất quan trọng vào kết quả của Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Trong ba năm qua, hàng nghìn tác phẩm thuộc các loại hình, thể loại được sáng tác, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng; trong các cuộc biểu diễn, trưng bày, triển lãm, cổ động phục vụ nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài. Vừa tuyên truyền đậm nét, có sức thuyết phục đạo đức, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật. Các nhà báo, nhà văn, nghệ sĩ đồng thời chú trọng cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân ta &#39làm theo&#39 tấm gương đạo đức của Người. Các nhà báo, văn nghệ sĩ đã phát hiện, phản ánh, biểu dương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; sáng tạo nên nhiều hình tượng nghệ thuật sinh động, chân thực, giàu cảm xúc thẩm mỹ; có sức thẩm thấu, lay động sâu sắc trong công chúng và sức lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Nhiều tác giả, nghệ sĩ đã trăn trở, tìm tòi để có cách thể hiện mới, khắc họa đậm đà hình tượng lãnh tụ vừa vĩ đại, vừa hết sức giản dị, gần gũi, sống mãi trong niềm kính yêu vô hạn của nhân dân ta và bạn bè quốc tế.

Cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 do Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động phát động là việc làm có tính sáng tạo cao, thể hiện tình cảm sâu nặng của các văn nghệ sĩ, các nhà báo đối với Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng và với tinh thần trách nhiệm với Cuộc vận động lớn do Đảng ta phát động.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Để tiếp tục phát huy những thành quả mà Cuộc vận động đã đạt được trong bốn năm qua, ngày 14-5 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/T.Ư về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng, phong cách, tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tầm vóc và công lao trời biển của Người đối với dân tộc tiếp tục là nguồn cảm hứng, nguồn động viên lớn để giới văn nghệ sĩ, các nhà báo sáng tạo thêm nhiều tác phẩm có chất lượng về chủ đề này, phục vụ đắc lực việc triển khai chủ trương đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, rất quan trọng trong các tổ chức đảng, các đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người chúng ta.

Tại Hội nghị, Ban tổ chức đã trao tặng 105 tập thể bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức sáng tác, quảng bá tác phẩm, văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 trong ba năm (2008 – 2010).

* Ngày 18-5, Thành ủy, UBND thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động &#39Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ 19-5&#39 tại Đền tưởng niệm các Vua Hùng – Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc (phường Long Bình, quận 9). Các đồng chí: Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy; Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, các đoàn viên, thanh niên thành phố tới dự.

* Sáng 18-5, đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã về Khu di tích lịch sử văn hóa Kim Liên nằm trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn và đến Quảng trường Hồ Chí Minh ở thành phố Vinh tổ chức lễ viếng và báo công với Bác bày tỏ quyết tâm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất để đưa Nghệ An trở thành một trong những tỉnh khá trong khu vực phía bắc vào năm 2015, tạo cơ sở đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, phấn đấu xây dựng thành phố Vinh trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của vùng Bắc Trung Bộ.

* Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức trồng cây sa la, một loại cây quý có hoa giống như đầu lân tại Khu di tích mộ Cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Ngày 18-5, TP Cần Thơ long trọng kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại lễ kỷ niệm, TP Cần Thơ phát động các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với những việc làm cụ thể, thiết thực; kêu gọi quân dân đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng TP Cần Thơ giàu đẹp. Trước đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ tổ chức viếng và thắp hương tượng đài Bác Hồ tại Bến Ninh Kiều.

* Tại Nhà hát Mỹ Phước (huyện Bến Cát), Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng do Tỉnh Đoàn Bình Dương tổ chức đã bế mạc sau ba đêm diễn ra sôi nổi. 15 đơn vị tham gia liên hoan với các thể loại: đơn ca, song – tam ca; tốp ca, múa với nhiều ca khúc mang âm hưởng cách mạng với nội dung ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, ca ngợi Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước, ca ngợi truyền thống cách mạng, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ Bình Dương và thanh niên Việt Nam trong giai đoạn cách mạng hiện nay… Ban tổ chức đã trao ba giải A cho hai đơn vị là thị xã Dĩ An, Công ty Cao-su Dầu Tiếng (đoạt hai giải A) và nhiều giải thưởng khác cho các tiết mục đặc sắc, người dẫn chương trình xuất sắc…

* Theo phóng viên TTXVN tại Xơ-un, nhân kỷ niệm 121 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 100 năm Ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, Hội thảo quốc tế &#39Hồ Chí Minh – Nhà Văn hóa thế giới, Nhà Cách mạng đấu tranh vì hòa bình và hữu nghị giữa các dân tộc&#39 đã diễn ra ngày 17-5 tại Trường đại học Cho-sun, thành phố Quang-chu (Hàn Quốc). Đoàn Việt Nam do Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Chu Đức Tính dẫn đầu đã tham dự.

Các tham luận tập trung vào các chủ đề: Tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh qua bản Di chúc; Một vài suy nghĩ về tư tưởng &#39Lấy dân làm gốc&#39 của Hồ Chí Minh và tư tưởng &#39Yêu dân' Yêu thương con người – điểm đặc biệt trong đạo đức Hồ Chí Minh; Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà Văn hóa kiệt xuất của Việt Nam; Nghiên cứu về Nhật ký trong tù và Thơ chữ Hán của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giáo sư An Ki-ông Hoan, người đã có nhiều năm nghiên cứu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đã dịch tập thơ Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh sang tiếng Hàn Quốc, đã thể hiện niềm cảm phục lớn lao của ông với Chủ tịch Hồ Chí Minh qua tham luận &#39Tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Bản Di chúc&#39. Giáo sư An cho biết, sau khi dịch tác phẩm Nhật ký trong tù, điều ông tâm đắc nhất là tư tưởng nhân ái, yêu thương nhân dân Việt Nam và đạo đức sáng ngời của Người. Nhật ký trong tù không chỉ là một trong những văn kiện lịch sử mà còn là một trong những tài liệu giáo dục đối với nhân dân Việt Nam bởi tác phẩm này phản ánh triết lý, đạo đức, nhân cách và chủ nghĩa yêu nước của Hồ Chí Minh.

* Tại Hà Nội, Tạp chí Xưa và nay đã tổ chức buổi tọa đàm về cuốn sách: Một số cảm nhận về tư tưởng – hành động của Hồ Chí Minh (tác giả Đoàn Duy Thành), do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia vừa xuất bản.

Các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm nêu rõ: Cuốn sách đã trình bày sinh động, súc tích những nội dung cơ bản về tư tưởng và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

* Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức triểm lãm &#39Hồ Chí Minh – Người là niềm tin tất thắng&#39. Triển lãm giới thiệu gần 100 bức ảnh, gần 50 đầu sách về cuộc đời của Bác. Phần giới thiệu ảnh bắt đầu bằng những bức ảnh về làng Sen quê hương Bác, tiếp đó là những nơi ghi dấu cuộc đời hoạt động của Bác như Trường Dục Thanh, bến Nhà Rồng, những bức ảnh về Bác khi hoạt động cách mạng ở Pháp, hoạt động của Người khi về nước lãnh đạo cách mạng… Triển lãm cũng giới thiệu hình ảnh vị lãnh tụ kính yêu thực hiện nghĩa vụ cử tri, khi tham gia bầu cử Quốc hội các khóa I và II. Phần triển lãm ảnh kết thúc bằng những hình ảnh đất nước vươn lên mạnh mẽ trong thời kỳ đổi mới và những hình ảnh về Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Các đầu sách được giới thiệu gồm: sách về cuộc đời hoạt động của Bác; sách về tư tưởng của Người… Triển lãm mở cửa đến hết ngày 10-6 tại Nhà thông tin triển lãm thành phố Hà Nội, số 93 phố Đinh Tiên Hoàng.

Danh sách các tập thể được tặng bằng khen trong chỉ đạo,tổ chức sáng tác, quảng bá tác phẩm, văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39 ba năm (2008 – 2010)

Các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật T.Ư: Báo Nhân Dân; Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Tạp chí Cộng sản; Báo Điện tử Đảng cộng sản Việt Nam; Báo Quân đội nhân dân; Báo Công an nhân dân; Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Ban Biên tập Truyền hình Công an nhân dân; Tạp chí Tuyên giáo; Báo Biên phòng; Tạp chí Xây dựng Đảng; Báo Công thương; Báo Người cao tuổi; Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các hội VHNT Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; Hội Điện ảnh Việt Nam; Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; Hội Mỹ thuật Việt Nam; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; Hội Nhà văn Việt Nam.

Các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật địa phương: Báo Ninh Thuận; Báo Nam Định; Báo Cao Bằng; Báo Thanh Hóa; Báo Hưng Yên; Báo Điện Biên Phủ; Báo Bắc Ninh; Báo Hà Nam; Báo Hòa Bình; Báo Bình Thuận; Báo Sài Gòn giải phóng; Báo Bình Định; Báo Hà Nội mới; Đài PT – TH tỉnh Quảng Nam; Đài PT-TH tỉnh Thái Bình; Đài PT-TH tỉnh Nghệ An; Đài PT-TH tỉnh Kiên Giang; Đài PT-TH tỉnh Đác Lắc; Đài PT-TH tỉnh Tuyên Quang; Đài PT-TH tỉnh Trà Vinh; Đài PT-TH tỉnh Gia Lai; Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh; Đài PT-TH tỉnh Quảng Ninh; Đài PT-TH Thành phố Hà Nội; Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình; Hội Nhà báo tỉnh Bình Dương; Hội Nhà báo tỉnh Cà Mau; Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi; Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng; Hội Nhà báo tỉnh Vĩnh Long; Hội Nhà báo tỉnh Tiền Giang; Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên; Hội Nhà báo TP Đà Nẵng; Hội Nhà báo tỉnh Đác Nông; Hội VHNT TP Hải Phòng; Hội VHNT TP Cần Thơ; Hội VHNT tỉnh Quảng Bình; Hội VHNT TP Hồ Chí Minh; Hội VHNT tỉnh Đồng Nai; Hội VHNT tỉnh An Giang; Hội VHNT tỉnh Phú Thọ; Hội VHNT tỉnh Sóc Trăng; Hội VHNT tỉnh Quảng Trị; Hội VHNT tỉnh Yên Bái; Hội VHNT tỉnh Hậu Giang; Hội VHNT tỉnh Khánh Hòa; Hội VHNT tỉnh Hà Tĩnh; Hội VHNT tỉnh Long An; Hội VHNT tỉnh Lạng Sơn; Hội VHNT tỉnh Hải Dương; Hội VHNT tỉnh Bắc Giang; Hội VHNT tỉnh Bình Phước; Hội VHNT tỉnh Bắc Cạn; Hội VHNT tỉnh Đồng Tháp; Hội VHNT tỉnh Bạc Liêu.

Các đơn vị xuất bản, phát hành: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật; Nhà xuất bản Công an nhân dân; Nhà xuất bản Trẻ; Nhà xuất bản Chính trị – Hành chính (Học viện CT-HC Quốc gia Hồ Chí Minh); Nhà xuất bản Thế giới; Nhà sách lưu động của Tổng công ty cổ phần phát hành sách TP Hồ Chí Minh (PAHASA).

Các đoàn nghệ thuật T.Ư và địa phương: Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam; Nhà hát Ca múa nhạc nhẹ Việt Nam; Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Nhà hát Ca kịch Huế.

Ban Tuyên giáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai; Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang.

Các đơn vị tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo T.Ư Cuộc vận động: Vụ Văn hóa – Văn nghệ, Ban Tuyên giáo T.Ư; Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo T.Ư; Văn phòng, Ban Tuyên giáo T.Ư; Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tuyên giáo T.Ư.

Theo Nhandan