Thứ hai,  20/09/2021

Phát động hai cuộc thi viết trên Báo Nhân Dân

Chiều 18-5, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, Ban Biên tập Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức phát động hai cuộc thi viết trên Báo Nhân Dân, đề tài: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.Đến dự, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các nhà báo lão thành, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa T.Ư, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Hà Đăng, Hữu Thọ và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Đinh La Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.Tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu phát động cuộc thi, nêu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung hai cuộc thi viết nói trên.Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu ý kiến hoan nghênh hai cơ quan, đơn vị đã có sáng kiến tổ chức các cuộc thi viết trên Báo Nhân...

Chiều 18-5, tại Trụ sở Báo Nhân Dân, Ban Biên tập Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tổ chức phát động hai cuộc thi viết trên Báo Nhân Dân, đề tài: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đến dự, có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các nhà báo lão thành, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng – Văn hóa T.Ư, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân: Hà Đăng, Hữu Thọ và các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Thuận Hữu, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Đinh La Thăng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tại buổi lễ, đồng chí Thuận Hữu phát động cuộc thi, nêu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung hai cuộc thi viết nói trên.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu ý kiến hoan nghênh hai cơ quan, đơn vị đã có sáng kiến tổ chức các cuộc thi viết trên Báo Nhân Dân đúng dịp toàn Đảng, toàn dân ta đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2011) và 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2011); Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng chí nhấn mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải trở thành việc làm thường xuyên và rất quan trọng đối với các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là việc làm hết sức cần thiết, cần tập trung khuyến khích, biểu dương những điển hình tiên tiến, nhân lên những việc làm tốt, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Báo Nhân Dân đã thể hiện sự nhạy bén trong việc tuyên truyền đưa Nghị quyết, chủ trương của Đảng vào cuộc sống, khẳng định vị trí là ngọn cờ chính trị tư tưởng. Với tinh thần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tham gia tổ chức cuộc thi cũng là góp phần quảng bá hình ảnh, đưa sản phẩm phục vụ xã hội.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề lớn đang được quan tâm. Việc tổ chức cuộc thi viết về đề tài này sẽ thu hút đông đảo nhà báo, những người quan tâm tìm hiểu, phản ánh, góp phần tích cực vào việc thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước về vấn đề này. Báo Nhân Dân cần bám sát thực tiễn cuộc sống, thông tin, điều tra, bình luận, cổ vũ những điển hình tiên tiến trên hai lĩnh vực nói trên.

Báo Nhân Dân và Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam phải đi đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đảng bộ và cơ quan trong sạch, vững mạnh…

Nội dung, thể lệ hai cuộc thi viết nói trên đã được Báo Nhân Dân hằng ngày và Nhân Dân điện tử đăng trong các số ra gần đây. Ban Tổ chức các cuộc thi đã nhận được hàng trăm bài dự thi, trong đó nhiều bài có chất lượng tốt.

Theo Nhandan