Thứ tư,  22/09/2021

Ủy ban Bầu cử tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố

LSO-Sáng ngày 19/5/2011, đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh - Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố.Đồng chí Trương Hùng Anh làm việc tại UBND thành phố Lạng SơnCho đến thời điểm này thành phố đã triển khai các bước bầu cử theo quy định của tỉnh. Qua các buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử, ý kiến cử tri chủ yếu tập trung vào việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; việc làm, các vấn đề an sinh xã hội. Tại kỳ bầu cử này, toàn thành phố có 61.450 cử tri, trong đó 32.935 nữ. Đã thành lập ban chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự, kế hoạch chi tiết đến từng khu vực bỏ phiếu. Các tài liệu, phiếu bầu đã phân bổ xuống các phường xã, chỉ đạo cơ sở giải quyết các vấn đề tạm trú tạm vắng. Đến 21/5 đoàn công tác thành phố sẽ kiểm tra lần cuối để 6 giờ 45 khai mạc bầu cử.Kiểm tra công tác chuẩn bị tại khối 9, phường Vĩnh TrạiSau...

LSO-Sáng ngày 19/5/2011, đồng chí Trương Hùng Anh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại thành phố.

Đồng chí Trương Hùng Anh làm việc tại UBND thành phố Lạng Sơn
Cho đến thời điểm này thành phố đã triển khai các bước bầu cử theo quy định của tỉnh. Qua các buổi tiếp xúc cử tri của người ứng cử, ý kiến cử tri chủ yếu tập trung vào việc thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; việc làm, các vấn đề an sinh xã hội. Tại kỳ bầu cử này, toàn thành phố có 61.450 cử tri, trong đó 32.935 nữ. Đã thành lập ban chỉ đạo bảo vệ an ninh trật tự, kế hoạch chi tiết đến từng khu vực bỏ phiếu. Các tài liệu, phiếu bầu đã phân bổ xuống các phường xã, chỉ đạo cơ sở giải quyết các vấn đề tạm trú tạm vắng. Đến 21/5 đoàn công tác thành phố sẽ kiểm tra lần cuối để 6 giờ 45 khai mạc bầu cử.
Kiểm tra công tác chuẩn bị tại khối 9, phường Vĩnh Trại
Sau khi nghe các ý kiến, đồng chí Trương Hùng Anh đã biểu dương những cố gắng của thành phố trong công tác chuẩn bị bầu cử. Tiếp theo đây, thành phố cần tập trung vào các vấn đề trọng tâm của bầu cử: quán triệt trong các cơ quan tổ chức về bầu cử, đặc biệt tập trung định hướng tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; vận động cử tri đi bầu với tỷ lệ cao nhất; thực hiện chặt chẽ các bước bầu cử. Giải quyết các tình huống phát sinh; thành viên các tổ bầu cử cần tận tụy nâng cao trách nhiệm, chủ động, ứng xử nhạy bén trong các tình huống, nhất là lĩnh vực an ninh trật tự.
Đông Bắc