Thứ ba,  21/09/2021

Ðảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng dành cho các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hà Nội nối các điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Cà Mau, Vũng Áng với sự tham gia của 1.700 cán bộ, đảng viên.Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ PVN lần thứ I.Theo đó, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu,...

Ngày 19-5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng dành cho các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội đồng thành viên PVN dự và chủ trì hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Hà Nội nối các điểm: Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Quảng Ngãi, Cà Mau, Vũng Áng với sự tham gia của 1.700 cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung nghiên cứu các văn kiện Đại hội XI và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đại hội Đảng bộ PVN lần thứ I.

Theo đó, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia đã xác định các chỉ tiêu chủ yếu, đề ra ba nhóm giải pháp và Chương trình hành động gồm 10 điểm. Trong đó, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đã được xác định trong Chiến lược tăng tốc phát triển, tập trung chỉ đạo quyết liệt ba giải pháp đột phá về phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ và quản lý để tăng tốc phát triển.

Nhân dịp này, Đảng ủy PVN đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng tặng 22 đồng chí; phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2011, kế hoạch năm năm 2011-2015.

Theo Nhandan