Thứ ba,  28/09/2021

Sáng suốt lựa chọn người có đức, tài tham gia đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân

LSO-Ngày 22 tháng 5 năm 2011, cùng với cử tri cả nước, cử tri Lạng Sơn sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân.Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm theo dõi danh sách cử tri (Ảnh: TL –LM)Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 là những người trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện...

LSO-Ngày 22 tháng 5 năm 2011, cùng với cử tri cả nước, cử tri Lạng Sơn sẽ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp để bầu ra những người đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016. Cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân.
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm theo dõi danh sách cử tri (Ảnh: TL –LM)
Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 là những người trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Phải là người có phẩm chất đạo đức tốt, thật sự có uy tín trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân, dám đấu tranh chống mọi biểu hiện tham ô, tham nhũng, khi nói và làm phải xuất phát vì lợi ích của nhân dân. Có trình độ lý luận và năng lực thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, địa phương. Chính vì thế, muốn làm đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì phải có đức, có tài. Nhưng cái đức, cái tài đó không phải nói chung chung mà phải được cụ thể hóa. Đức chính là tinh thần trách nhiệm với dân. Người đại biểu của dân thì phải gần dân mới phản ánh được nguyện vọng của nhân dân. Có như thế mới nắm được thông tin đa chiều về những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống để tham gia vào quá trình đề ra chính sách cho sát thực tế. Bên cạnh đức, tài thì đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phải có bản lĩnh, dũng khí. Nếu có đức, có tài mà không có bản lĩnh, dũng khí để nói, để đấu tranh, để bảo vệ những điều chính đáng thì đức, tài ấy chưa trọn vẹn. Thực tế hoạt động của các đại biểu đã chứng minh, khi vấn đề đưa ra là vì lợi ích tối thượng của quốc gia, của nhân dân thì sẽ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ người dân. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và chất vấn của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp- yếu tố quyết định vẫn là đại biểu. Đại biểu phải thực sự gắn bó với cử tri, với sự nghiệp chung của địa phương và cả nước. Mỗi kỳ họp cần lựa chọn những vấn đề gì và hỏi như thế nào về những vấn đề mà nhân dân đang quan tâm. Muốn làm được như vậy, đại biểu phải thường xuyên đi thực tế thì mới nhận được nhiều thông tin quý, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, đồng thời phải dành thời gian tổng hợp tình hình trên mọi lĩnh vực để hiểu được nhu cầu chung của đất nước, của địa phương, qua đó góp ý xây dựng nghị quyết và chương trình hành động cho phù hợp.
ĐVTN Chi đoàn khối cơ quan thành phố Lạng Sơn tham gia vận chuyển hòm phiếu bầu cử cho xã Mai Pha – Ảnh: Thế Bảo

Vì vậy, việc sáng suốt lựa chọn những người đại biểu đủ tiêu chuẩn để bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp là nội dung rất quan trọng, góp phần quyết định chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Thùy Ninh