Thứ bảy,  25/09/2021

Cử tri khu vực nông thôn: Kỳ vọng vào chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội

LSO-Kết thúc thời gian các ứng cử viên (UCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh (8 UCV) tiếp xúc cử tri để thuyết trình chương trình hành động của từng UCV đều tỏ rõ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu trúng cử. Nội dung chương trình hành động có tính định hướng lâu dài, nhiệm vụ cụ thể, sát với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đặc biệt, cử tri ở khu vực nông thôn rất quan tâm lắng nghe, tiếp thu nội dung trong các chương trình hành động của các UCV liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kỳ vọng vào nội dung trình bày trong chương trình hành động của các UCV.Mở đường hạ thấp đèo Nhừ từ xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng sang xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn - Ảnh: Thanh ĐànCác ứng cử viên trình bày chương trình hành động tại các cuộc vận động bầu cử có nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân đều xác định nếu trúng cử, mỗi ĐBQH sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh...

LSO-Kết thúc thời gian các ứng cử viên (UCV) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) của tỉnh (8 UCV) tiếp xúc cử tri để thuyết trình chương trình hành động của từng UCV đều tỏ rõ trách nhiệm của đại biểu Quốc hội nếu trúng cử. Nội dung chương trình hành động có tính định hướng lâu dài, nhiệm vụ cụ thể, sát với định hướng phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Đặc biệt, cử tri ở khu vực nông thôn rất quan tâm lắng nghe, tiếp thu nội dung trong các chương trình hành động của các UCV liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kỳ vọng vào nội dung trình bày trong chương trình hành động của các UCV.
Mở đường hạ thấp đèo Nhừ từ xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng sang xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn – Ảnh: Thanh Đàn
Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động tại các cuộc vận động bầu cử có nội dung liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân đều xác định nếu trúng cử, mỗi ĐBQH sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, đề cao tinh thần, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Quốc hội; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri tới Quốc hội và các cơ quan nhà nước hữu quan về đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các dân tộc ở xã vùng cao, vùng xa, vùng sâu, biên giới. Với chức trách được giao, mỗi UCV phải có trách nhiệm tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành và các thành phần kinh tế thực hiện 4 nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của tỉnh đã đặt ra là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm từ 10% trở lên, để đến năm 2015 có thu nhập bình quân đầu người đạt 1.600 USD. Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá; tích cực triển khai xây dựng nông thôn mới. Trong đó coi trọng triển khai các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới; xây dựng nền nông nghiệp Lạng Sơn phát triển toàn diện theo hướng hiện đại; phát triển mạnh công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn; đổi mới và phát triển các hình thức sản xuất ở nông thôn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội nông thôn gắn với phát triển đô thị.
Trong các chương trình hành động của UCV xác định vị trí, vai trò quan trọng trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ của nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đề cao vai trò làm chủ của người nông dân để phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Do vậy việc thực hiện đường lối của Đảng về huy động các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nông dân… là huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chỉ đạo quyết liệt và triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đảm bảo an ninh lương thực, giữ vững ổn định chính trị – xã hội ở khu vực nông thôn làm nền tảng cho sự phát triển.
Bản mới ở xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng – Ảnh: Thanh Luyện

Cử tri khu vực nông thôn miền núi của tỉnh rất quan tâm đến nội dung mà các UCV đã trình bày tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Đồng thời kỳ vọng vào các chương trình hành động trên sẽ đi vào hiện thực của cuộc sống đồng bào vùng cao Lạng Sơn.

Song Toàn