Thứ năm,  23/09/2021

Nâng cao ý thức công dân trong bầu cử

LSO-Ngày chủ nhật 22/5/2011, cùng với cả nước, tất cả cử tri Lạng Sơn sẽ thực hiện quyền làm chủ đất nước bằng việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.Nhân dân xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng theo dõi danh sách cử tri tại trụ sở UBND xãTrong suốt hơn 2 tháng qua, cùng với việc thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ “Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị tập trung vào công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2011 và nhất là trong quý II. Song song với các công việc chuẩn bị, công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh làm cho mỗi công dân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một nhà...

LSO-Ngày chủ nhật 22/5/2011, cùng với cả nước, tất cả cử tri Lạng Sơn sẽ thực hiện quyền làm chủ đất nước bằng việc tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Nhân dân xã Tân Thành, huyện Hữu Lũng theo dõi danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã
Trong suốt hơn 2 tháng qua, cùng với việc thi đua đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm, thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ “Về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội”, các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn hệ thống chính trị tập trung vào công tác chuẩn bị cho bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2011 và nhất là trong quý II. Song song với các công việc chuẩn bị, công tác tuyên truyền luôn được đẩy mạnh làm cho mỗi công dân hiểu quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân.
Lá phiếu bầu cử là chứng chỉ cao nhất cho quyền của mỗi công dân Việt Nam. Đó cũng là quyền lợi chính trị của mỗi người khi đã đến tuổi bầu cử theo luật định. Ai không có lá phiếu để thực hiện quyền công dân của mình để bầu ra những người có đức có tài gánh vác trọng trách của đất nước, tức là người đó đã mất quyền chính trị cao nhất của một công dân; mất quyền tự do, dân chủ của mình. Đối với dân tộc ta, lá phiếu trong tay mỗi người được đánh đổi cả một chặng đường đấu tranh gian nan của cả một dân tộc giành lại quyền độc lập tự do và dân chủ. Mỗi người chúng ta, khi cầm lá phiếu trong tay, suy ngẫm lại mới thấy hết ý nghĩa thiêng liêng của nó; từ đó cần nhận thức đầy đủ để thực hiện quyền công dân của mình. Lá phiếu của mỗi cá nhân là sự gửi gắm trách nhiệm, sự “chọn mặt gửi vàng” để chọn ra những người thay mặt nhân dân gánh vác trọng trách của đất nước, địa phương.
Đi bầu cử là quyền lợi và trách nhiệm của công dân; quyền và trách nhiệm của người có ý thức làm chủ đất nước, có ý thức xây dựng chính quyền của dân, do dân và vì dân. Vì vậy, không những phải đi bầu cử đúng giờ, mà còn có ý thức trong lựa chọn khi cầm lá phiếu trong tay với câu hỏi luôn thường trực: bầu ai? liệu người ấy có xứng đáng hay không? Không được “bầu đại, gạch đại” để lá phiếu trở thành phiếu không hợp lệ- tức là không có giá trị tập hợp để xây dựng chính quyền. Do cùng bầu “4 cấp” trong đợt này, nên cử tri cũng cần dành thời gian tìm hiểu về các loại phiếu bầu thể hiện bằng mầu sắc, tránh sự nhầm lẫn không đáng có.
So với bầu cử tại nhiều nước trên thế giới, tỷ lệ công dân tham gia bầu cử ở nước ta rất cao; tỷ lệ ấy là biểu hiện cao độ của lòng yêu nước, yêu chế độ và ý thức xây dựng chính quyền; song phải thừa nhận rằng cử tri ta thường quá “dễ dãi” mà quên đi sự lựa chọn kỹ càng. Lại có một số trường hợp bầu hộ, bầu thay, một người bỏ phiếu hộ cho nhiều người. Làm như vậy, tất lá phiếu sẽ không phải là ý chí và trách nhiệm của từng cử tri. Ai “nhờ” bầu hộ, bầu thay, tức trách nhiệm công dân của người ấy rất thấp.

Là công dân của một nước Việt Nam độc lập, dân chủ và đang ngày càng tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mỗi cử tri cần phải thể hiện là một công dân có văn hóa, ý thức được bản thân mình trong việc làm chủ đất nước, mà thể hiện rõ nhất là trong việc bầu cử. Ngày bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 là ngày hội quốc dân, ngày hội của quyền làm chủ đất nước. Mỗi cử tri hãy bớt chút thời gian để làm cái việc thiêng liêng của mỗi công dân, cũng là góp cho sự trọng đại của một đất nước.

Minh Hồng