Thứ hai,  27/09/2021

Thông báo tin nhắn về ngày bầu cử trên thuê bao di động

LSO - Đề ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đạt kết quả, ngày 20 – 5 – 2011, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 106/UBBC – TBTT về việc thông báo tin nhắn trên thuê bao di động do đồng chí Nguyễn Văn Bình, phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ký. Theo đó, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn đề nghị.Các doanh nghiệp viễn thông thông báo bằng hình thức tin nhắn đến các thuê bao di động trên địa bàn với nội dung tin nhắn như sau “ Từ 7h đến 19h ngày 22 /5 / 2011 (Chủ nhật), tất cả các cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.” Số lần thực hiện 1 lần , trước ngày 22/5/2011.Trang tin Điện tử Báo Lạng Sơn thông tin nội dung thông báo trên để độc giả và các thuê bao di động...

LSO – Đề ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 đạt kết quả, ngày 20 – 5 – 2011, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 106/UBBC – TBTT về việc thông báo tin nhắn trên thuê bao di động do đồng chí Nguyễn Văn Bình, phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh ký. Theo đó, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp tỉnh Lạng Sơn đề nghị.

Các doanh nghiệp viễn thông thông báo bằng hình thức tin nhắn đến các thuê bao di động trên địa bàn với nội dung tin nhắn như sau “ Từ 7h đến 19h ngày 22 /5 / 2011 (Chủ nhật), tất cả các cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.” Số lần thực hiện 1 lần , trước ngày 22/5/2011.
Trang tin Điện tử Báo Lạng Sơn thông tin nội dung thông báo trên để độc giả và các thuê bao di động trên địa bàn biết.
.