Thứ hai,  20/09/2021

Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Ðảng ở Hòa Vang

Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng luôn được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đảng viên. Bắt nhịp với sự phát triển chung của Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Vang đã từng bước khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội.Bà con dân tộc Cơ Tu, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang trồng chuối lập vườn làm kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Đảng bộ huyện Hòa Vang có 118 chi bộ với 3.335 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ ở thôn được củng cố, sắp xếp hợp lý. Đến nay, 100% số thôn của huyện có chi bộ độc lập; có hai chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân. Lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng duy trì tốt chế độ tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, vì vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, nhất là sinh hoạt các chuyên đề gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động 'Học...

Những năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng ở huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng luôn được chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng đảng viên. Bắt nhịp với sự phát triển chung của Đà Nẵng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòa Vang đã từng bước khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế – xã hội.

Bà con dân tộc Cơ Tu, thôn Phú Túc, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang trồng chuối lập vườn làm kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Đảng bộ huyện Hòa Vang có 118 chi bộ với 3.335 đảng viên. Các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ ở thôn được củng cố, sắp xếp hợp lý. Đến nay, 100% số thôn của huyện có chi bộ độc lập; có hai chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân. Lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng Đảng duy trì tốt chế độ tham gia sinh hoạt chi bộ ở cơ sở, vì vậy chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, nhất là sinh hoạt các chuyên đề gắn với nội dung thực hiện Cuộc vận động &#39Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh&#39. Qua đó, đảng viên phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, nhất là những thôn có ít đảng viên, năm 2010 đã kết nạp 186 đảng viên và quý I, năm 2011, kết nạp thêm 29 đảng viên mới. Công tác đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được chú trọng, sát với tình hình thực tế. Năm 2010 có 35/42 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, chiếm 83,3%, trong đó có bảy tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
Bên cạnh những thuận lợi, công tác xây dựng, phát triển đảng viên ở huyện Hòa Vang vẫn gặp không ít khó khăn. Giải thích về điều này, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy Lê Trung Thắng, cho rằng, với chỉ tiêu hằng năm kết nạp từ 180 đến 200 đảng viên, nhưng rất thiếu nguồn để giới thiệu cho Đảng, vì lực lượng chủ yếu là thanh niên, song phần lớn họ đi làm ăn xa… Trong thời gian tới, Huyện ủy sẽ tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại trực tiếp với đoàn viên, thanh niên địa phương để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó tìm cách khắc phục những khó khăn để tìm nguồn phát triển đảng viên.
Nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, Huyện ủy Hòa Vang tổ chức hội nghị quán triệt chủ trương đến tất cả các tổ chức cơ sở đảng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có hơn 400 doanh nghiệp, trong đó phần lớn là doanh nghiệp nhỏ, có số lao động ít. Qua khảo sát, có 28 doanh nghiệp đủ điều kiện để thành lập chi bộ. Hòa Vang đã thành lập hai chi bộ tại Nhà máy gạch tuy-nen Thanh Bình (thuộc Công ty cổ phần và đầu tư xây dựng Long Phước) và Công ty TNHH Việt Hương. Trong năm 2011, Huyện ủy phấn đấu thành lập từ ba đến bốn chi bộ trong doanh nghiệp tư nhân. Việc thành lập tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp đáp ứng nguyện vọng của các đảng viên, công nhân đang làm việc tại đây. Bên cạnh đó, chi bộ sẽ tham gia xây dựng doanh nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả kế hoạch sản xuất, kinh doanh, bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người lao động.
Là chi bộ trong doanh nghiệp được thành lập đầu tiên ở huyện Hòa Vang, sau gần một năm hoạt động, chi bộ Nhà máy gạch tuy-nen Thanh Bình đã từng bước thể hiện vai trò trong mọi hoạt động của doanh nghiệp. Đồng chí Phan Thừa, Bí thư chi bộ Nhà máy cho biết, từ khi thành lập đến nay, chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các thành viên trong nhà máy thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ và các quy chế, quy định của doanh nghiệp. Các đảng viên trong chi bộ tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên. Nhà máy đang hoàn tất các thủ tục để thành lập tổ chức công đoàn, phụ nữ. Từ đó, sẽ tìm ra những quần chúng ưu tú để phát triển đảng.
Theo Phó Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Lê Văn Toàn, kế hoạch xây dựng, phát triển đảng viên ở Hòa Vang trong thời gian tới sẽ chú trọng công tác đào tạo nguồn và phát triển đảng ở những nơi ít đảng viên, đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số và doanh nghiệp tư nhân; thành lập tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp tư nhân và chi bộ trạm y tế các xã.

Theo Nhandan