Thứ ba,  28/09/2021

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hữu Lũng

LSO- Ngày 21/5/2011, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hữu Lũng.Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Yên Vượng, Yên Thịnh (Hữu Lũng).Đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Yên Vượng và Yên Thịnh. Tại các địa phương này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Các tổ đảm bảo an ninh, trật tự đều đã có mặt và trực ở các điểm bỏ phiếu. Tại các địa điểm bỏ phiếu, chính quyền địa phương đã xây dựng các phương án rất cụ thể, bố trí đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc và cả hậu cần cho tổ công tác tại mỗi điểm; đảm bảo tập trung ở các khu dân cử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi bỏ phiếu. Công tác trang trí, khánh tiết cũng cơ bản hoàn tất. Theo lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng: Toàn huyện có 234 tổ bầu...

LSO- Ngày 21/5/2011, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Hữu Lũng.


Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Yên Vượng, Yên Thịnh (Hữu Lũng).

Đoàn đã kiểm tra thực tế tại xã Yên Vượng và Yên Thịnh. Tại các địa phương này, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất. Các tổ đảm bảo an ninh, trật tự đều đã có mặt và trực ở các điểm bỏ phiếu. Tại các địa điểm bỏ phiếu, chính quyền địa phương đã xây dựng các phương án rất cụ thể, bố trí đảm bảo nguồn điện, thông tin liên lạc và cả hậu cần cho tổ công tác tại mỗi điểm; đảm bảo tập trung ở các khu dân cử, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi bỏ phiếu. Công tác trang trí, khánh tiết cũng cơ bản hoàn tất. Theo lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng: Toàn huyện có 234 tổ bầu cử với 85.767 cử tri, cùng với Yên Vượng, Yên Thịnh, các địa phương khác trên địa bàn cũng đã hoàn tất khâu chuẩn bị. Riêng phần trang trí, khánh tiết, chậm nhất là đến 17h chiều 21/5, tất cả phải hoàn thành.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình đã quán triệt các địa phương cần khẩn trương hoàn tất các chi tiết, tuyên truyền, vận động nhân dân treo cờ tổ quốc; đảm bảo thật tốt công tác an ninh trật tự trong ngày bầu cử; đảm bảo ngày 22/5 công tác bàu cử phải diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Luật và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Vũ Lê Minh