Thứ ba,  28/09/2021

Chuyển Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Ðảng và Nhà nước

Thanh tra Chính phủ cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước từ số 110 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ chuyển về Trụ sở mới tại số 1, đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội).Theo đó, từ ngày 23-5-2011 đến ngày 26-5-2011, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước sẽ tạm dừng việc tiếp công dân để di chuyển địa điểm. Ngày 27-5-2011, việc tiếp công dân sẽ tiếp tục được thực hiện tại Trụ sở...

Thanh tra Chính phủ cho biết, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước từ số 110 đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy (Hà Nội) sẽ chuyển về Trụ sở mới tại số 1, đường Ngô Thì Nhậm, phường Quang Trung, quận Hà Đông (Hà Nội).

Theo đó, từ ngày 23-5-2011 đến ngày 26-5-2011, Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước sẽ tạm dừng việc tiếp công dân để di chuyển địa điểm. Ngày 27-5-2011, việc tiếp công dân sẽ tiếp tục được thực hiện tại Trụ sở mới.

Theo Nhandan