Thứ tư,  22/09/2021

Bộ đội Biên phòng học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy

"Bộ đội Biên phòng học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy" là chủ đề của triển lãm do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã khai mạc ngày 23-5.Triển lãm giới thiệu hơn 600 tư liệu, hiện vật của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế nói riêng với ba tiêu đề chính: ảnh tư liệu, sơ đồ, trận địa và địa danh các trận đánh lớn từ thế kỷ X đến thế kỷ XX; ảnh tư liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân vũ trang; trưng bày khái quát tư liệu, hiện vật tiêu biểu của Công an vũ trang - Bộ đội Biên phòng sau năm 1975 và thời kỳ đất nước đổi mới. Triển lãm giúp người xem hiểu thêm về truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng hai lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm...

“Bộ đội Biên phòng học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy” là chủ đề của triển lãm do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã khai mạc ngày 23-5.

Triển lãm giới thiệu hơn 600 tư liệu, hiện vật của lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế nói riêng với ba tiêu đề chính: ảnh tư liệu, sơ đồ, trận địa và địa danh các trận đánh lớn từ thế kỷ X đến thế kỷ XX; ảnh tư liệu, hiện vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng Công an nhân dân vũ trang; trưng bày khái quát tư liệu, hiện vật tiêu biểu của Công an vũ trang – Bộ đội Biên phòng sau năm 1975 và thời kỳ đất nước đổi mới. Triển lãm giúp người xem hiểu thêm về truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng hai lần được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ trẻ hôm nay.

Theo Nhandan