Thứ hai,  20/09/2021

Quảng Bình kiểm tra việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong các cơ quan nhà nước

Ngày 23-5, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã yêu cầu tự kiểm tra, rà soát toàn bộ văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Qua đó xử lý nghiêm đối với cán bộ sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp.Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trong việc cấp phát, sử dụng, quản lý văn bằng, chứng chỉ của cán bộ do mình quản lý và chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan lập và quản lý; có biện pháp kiểm tra chặt chẽ, chính xác các văn bằng, chứng chỉ khi tổ chức thi tuyển, xét tuyển cán bộ và làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì tổ chức kiểm tra, rà soát việc cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở đào tạo trên địa bàn.Việc chấn chỉnh...

Ngày 23-5, UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, đã yêu cầu tự kiểm tra, rà soát toàn bộ văn bằng, chứng chỉ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Qua đó xử lý nghiêm đối với cán bộ sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trong việc cấp phát, sử dụng, quản lý văn bằng, chứng chỉ của cán bộ do mình quản lý và chịu trách nhiệm về tính xác thực của hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan lập và quản lý; có biện pháp kiểm tra chặt chẽ, chính xác các văn bằng, chứng chỉ khi tổ chức thi tuyển, xét tuyển cán bộ và làm việc tại cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực trong cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì tổ chức kiểm tra, rà soát việc cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở đào tạo trên địa bàn.

Việc chấn chỉnh và kiểm tra sử dụng văn bằng, chứng chỉ trong các cơ quan được thực hiện xong trước ngày 30-8-2011.

Trước đó, khi kiểm tra việc tuyển dụng lao động trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo từ năm 2010 đến nay, ngành chức năng của tỉnh phát hiện có 18 trường hợp sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả. Đáng lưu ý, hầu hết các trường hợp sử dựng văn bằng giả bị phát hiện đều được tuyển dụng làm nhân viên y tế học đường, nhân viên văn phòng của các trường học hoặc nhân viên Trạm Y tế xã.

Theo Nhandan