Thứ tư,  22/09/2021

Tăng cường quan hệ Việt Nam – Ma-rốc

Từ ngày 23 đến 24-5, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam đã cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Ma-rốc L. A-kha-bát, Chủ tịch Phân ban Ma-rốc đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ma-rốc và tiến hành cuộc họp tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao lần thứ ba.Tại phiên họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam - Ma-rốc và họp tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao lần này, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; phấn đấu đưa kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước lên 100 triệu USD trong năm 2012; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải...; sớm ký Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hợp tác Du lịch... Hai Trưởng đoàn đã trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm....

Từ ngày 23 đến 24-5, tại Nhà khách Chính phủ, Thứ trưởng Ngoại giao Đoàn Xuân Hưng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam đã cùng Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác Ma-rốc L. A-kha-bát, Chủ tịch Phân ban Ma-rốc đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ma-rốc và tiến hành cuộc họp tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao lần thứ ba.

Tại phiên họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ma-rốc và họp tham vấn chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao lần này, hai bên nhất trí cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; phấn đấu đưa kim ngạch trao đổi thương mại giữa hai nước lên 100 triệu USD trong năm 2012; đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, du lịch, giao thông vận tải…; sớm ký Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, Hợp tác Du lịch… Hai Trưởng đoàn đã trao đổi về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bên đã ký Biên bản kỳ họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam – Ma-rốc lần thứ hai.

Theo Nhandan