Thứ bảy,  25/09/2021

Hội thảo khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh – hành trình tìm đường cứu nước"

Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về Hội thảo Khoa học "Chủ tịch Hồ Chí Minh - hành trình tìm đường cứu nước" do Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 31-5 tại TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 - 5-6-2011).Hội thảo sẽ tập trung vào bốn nội dung chủ yếu sau: Quyết chí tìm đường cứu nước: Bối cảnh lịch sử đất nước, nhận định và ý chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Từ thành phố này Người ra đi: Sự lựa chọn của Bác Hồ;vinh dự của TP Hồ Chí Minh; Hành trình vĩ đại: Cuộc đời và hoạt động của Người; Vững bước trên con đường Người chọn: Phát huy thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Đảng, tiếp tục học tập và...

Ngày 26-5, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức họp báo về Hội thảo Khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – hành trình tìm đường cứu nước” do Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 31-5 tại TP Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2011).

Hội thảo sẽ tập trung vào bốn nội dung chủ yếu sau: Quyết chí tìm đường cứu nước: Bối cảnh lịch sử đất nước, nhận định và ý chí của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Từ thành phố này Người ra đi: Sự lựa chọn của Bác Hồ;vinh dự của TP Hồ Chí Minh; Hành trình vĩ đại: Cuộc đời và hoạt động của Người; Vững bước trên con đường Người chọn: Phát huy thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước đã đạt được trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết XI của Đảng, tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới.

Ban chỉ đạo cuộc hội thảo đã nhận được 133 bài tham luận của nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các nhà nghiên cứu, giáo sư, tiến sĩ các viện, trung tâm, hội khoa học, trường đại học trong nước.

Theo Nhandan