Thứ năm,  23/09/2021

Thẩm định Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

LSO-Sáng ngày 26/5/2011, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

LSO-Sáng ngày 26/5/2011, UBND tỉnh đã tổ chức phiên họp thẩm định Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. Đồng chí Vy Văn Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Vy Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020 là dự án đã xin ý kiến các bộ, ngành trung ương, tham khảo ý kiến các tỉnh lân cận, đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt, báo cáo UBND tỉnh và họp lấy ý kiến các sở, ngành. Hội nghị tổ chức nhằm rà soát lại nội dung của dự án quy hoạch trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hội nghị đã nghe phản biện của các thành viên Hội đồng thẩm định. Trong đó, các ý kiến tập trung vào nội dung mục tiêu và phương hướng phát triển của dự án sao cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đề xuất các giải pháp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, xác định rõ các bước đột phá nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội tỉnh từ nay tới năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đơn vị soạn thảo cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của các bộ, ngành trung ương và các địa phương lân cận nhằm góp phần đưa bản quy hoạch phù hợp hơn với định hướng phát triển của trung ương và có sự kết nối chặt chẽ với các địa phương khác. Dự án quy hoạch nhất thiết phải nêu bật và làm rõ được vai trò của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đối với sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo, trong đó, điểm nhấn chính là khu hợp tác kinh tế Đồng Đăng – Bằng Tường và thành phố Lạng Sơn. Các giải pháp tổ chức thực hiện cần xác định rõ đâu là khâu đột phá, đâu là điểm trung tâm để tập trung nguồn lực, tránh rơi vào tình trạng chung chung, không phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị soạn thảo cần nhanh chóng chỉnh sửa thể thức và nội dung dự án quy hoạch để ký trình Chính phủ trong tháng 6 tới.

Trúc Lam