Thứ ba,  21/09/2021

Đảng bộ Quân sự tỉnh: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

LSO-Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng. Huấn luyện vượt hàng rào ở phân đội Trinh sát - BCHQS tỉnh Ảnh: Dương NguyênĐể nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Đảng uỷ đã chỉ đạo và tổ chức học tập nghiêm túc Điều lệ Đảng; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ quân đội, đồng thời ban hành nghị quyết lãnh đạo và chương trình hành động toàn khoá, chương trình công tác năm, quý, tháng bám sát vào nhiệm vụ và...

LSO-Nhận thức rõ vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định đến việc thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, những năm qua, Đảng uỷ Quân sự tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng.

Huấn luyện vượt hàng rào ở phân đội Trinh sát – BCHQS tỉnh

Ảnh: Dương Nguyên

Để nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng ủy đã không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo; chú trọng xây dựng cấp uỷ, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đồng thời gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh. Đảng uỷ đã chỉ đạo và tổ chức học tập nghiêm túc Điều lệ Đảng; các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong Đảng bộ quân đội, đồng thời ban hành nghị quyết lãnh đạo và chương trình hành động toàn khoá, chương trình công tác năm, quý, tháng bám sát vào nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng được thực hiện nghiêm túc và duy trì thành nền nếp; việc triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước được gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cụ thể hoá các mục tiêu của cuộc vận động thành phong trào “5 xây, 4 tự”; nên tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên đều giữ vững phẩm chất cách mạng, tư cách của người đảng viên, có ý chí phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, được thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư, nội dung sinh hoạt được đổi mới, duy trì đúng chế độ, nền nếp, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, qua đó đã phát huy được sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi, đảng bộ. Công tác cán bộ luôn được Đảng uỷ quan tâm, thường xuyên kiện toàn đầy đủ đội ngũ cán bộ cấp uỷ các cấp, đảm bảo đúng cơ cấu, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của đơn vị. Công tác quy hoạch đánh giá, sắp xếp bố trí sử dụng cán bộ được thực hiện chặt chẽ theo phân cấp. Đội ngũ cấp uỷ viên, cán bộ chủ trì các đơn vị được đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ huy, điều hành, được rèn luyện thử thách công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo cương vị, chức trách được quần chúng tín nhiệm. Công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát triển đảng viên được thực hiện nền nếp và đạt hiệu quả cao, số lượng đảng viên mới tăng lên, chất lượng đáp ứng yêu cầu đề ra. Trong 5 năm qua Đảng uỷ đã mở được 8 lớp bồi đưỡng đối tượng Đảng cho 310 quần chúng ưu tú, kết nạp Đảng được 176, đạt 117,33% kế hoạch đề ra; góp phần nâng cao tỷ lệ lãnh đạo trong quân đội. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng, tập trung vào kiểm tra cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; trong năm 5 qua đã kiểm tra 152 tổ chức đảng, 730 đảng viên, giám sát 38 tổ chức đảng, 230 đảng viên, xử lý kỷ luật 11 trường hợp; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chấp hành kỷ luật Đảng, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực. Do nâng cao được vai trò lãnh đạo của Đảng như vậy mà chất lượng của tổ chức đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, qua phân tích đánh giá chất lượng hàng năm toàn Đảng bộ có trên 90% tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh, 79% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Thực hiện tốt nội dung kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với củng cố quốc phòng, xây dựng quy hoạch khu vực phòng thủ của tỉnh, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ số lượng và chất lượng, xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân.

Có thể nói vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân sự tỉnh Lạng Sơn trong những năm qua được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhiều năm Đảng bộ được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện, nhiều lần được UBND tỉnh, Quân khu I tặng bằng khen… Năm 2008 đơn vị vinh dự được Chính phủ tặng cờ. Những kết quả đạt được trên có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng quân sự ở địa phương.

Ngọc Nhung