Thứ bảy,  25/09/2021

Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011- 2020

Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên trong tổ giúp việc cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo quy hoạch. Đồng thời, lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc một số vấn đề như: cần cân nhắc, tính toán lại tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp về số lượng, quy mô trên tất cả các lĩnh vực; trên cơ sở các nhu cầu có liên quan đến đào tạo, cần tính toán sao cho phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

LSO-Ngày 26/05, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp với Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng “ Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 -2020” để bàn và thống nhất những nội dung trong “Dự thảo quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011 -2020. Đồng chí Vy Văn Thành – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Tổ chuyên viên báo cáo Ban Chỉ đạo về “Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020”
Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc đã trình bày báo cáo tóm tắt và “Dự thảo Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020”. Theo đó, nguồn nhân lực của tỉnh thời gian qua không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ chuyên môn cao đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tăng nhanh qua các năm; trên địa bàn hiện có 4 trường cao đẳng, 1 trường chính trị, 3 trường trung cấp chuyên nghiệp, 13 cơ sở đào tạo nghề từ sơ cấp đến cao đẳng và nhiều cơ sở sản xuất tham gia đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, có chất lượng. Tuy nhiên, sự tăng trưởng về số lượng và chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn còn hạn chế trước đòi hỏi ngày càng cao của yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, cơ cấu nhân lực còn bất hợp lý, chưa có sự gắn kết giữa đào tạo và sử dụng, đã đặt ra thách thức lớn đối với tỉnh trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Vì vậy, mục đích quy hoạch phát triển nguồn nhân lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2011- 2020 là trên cơ sở luận chứng một cách có căn cứ khoa học về quan điểm, mục tiêu, phương hướng, giải pháp phát triển nhân lực; quy hoạch phải trở thành một trong những công cụ hữu hiệu để tổ chức, chỉ đạo việc phát triển nhân lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.
Đồng chí Vy Văn Thành kết luận tại cuộc họp
Kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực của các thành viên trong tổ giúp việc cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành liên quan trong quá trình xây dựng dự thảo quy hoạch. Đồng thời, lưu ý các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc một số vấn đề như: cần cân nhắc, tính toán lại tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp về số lượng, quy mô trên tất cả các lĩnh vực; trên cơ sở các nhu cầu có liên quan đến đào tạo, cần tính toán sao cho phù hợp với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Hoàng Huy