Thứ năm,  23/09/2021

Nhiều tỉnh, thành phố công bố kết quả bầu cử QH khóa XIII và HÐND các cấp

Ngày 27-5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 - 2016. Thành phố Hà Nội đã bầu đủ 95 đại biểu HĐND thành phố, tại 30 đơn vị bầu cử. Trong đó có 23 đại biểu nữ (chiếm 24,21%); một đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 1,05%); bảy đại biểu là người ngoàiĐảng (7,37%); ba đại biểu dưới 35 tuổi (chiếm 3,16%); một đại biểu là chức sắc tôn giáo; số đại biểu tái cử là 24 người (chiếm 25,26%). Số người trúng cử này được cử tri bầu chọn từ 156 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.* Ngày 27-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thứ ba để thông qua kết quả bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,42%, trong đó có 123/159 xã, phường, thị trấn tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.Kết quả, cử tri đã bầu...

Ngày 27-5, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011 – 2016. Thành phố Hà Nội đã bầu đủ 95 đại biểu HĐND thành phố, tại 30 đơn vị bầu cử. Trong đó có 23 đại biểu nữ (chiếm 24,21%); một đại biểu là người dân tộc thiểu số (chiếm 1,05%); bảy đại biểu là người ngoài
Đảng (7,37%); ba đại biểu dưới 35 tuổi (chiếm 3,16%); một đại biểu là chức sắc tôn giáo; số đại biểu tái cử là 24 người (chiếm 25,26%). Số người trúng cử này được cử tri bầu chọn từ 156 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố.
* Ngày 27-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình đã tổ chức phiên họp thứ ba để thông qua kết quả bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016.
Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,42%, trong đó có 123/159 xã, phường, thị trấn tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.
Kết quả, cử tri đã bầu được 6/6 đại biểu QH khóa XIII (đủ số lượng ấn định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội); 50/50 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 (đủ ấn định của Thường trực HĐND tỉnh); 148/149 đại biểu HĐND cấp huyện, thiếu một đại biểu; đối với đại biểu HĐND cấp xã, đã bầu được 3.947/4.053 đại biểu, thiếu 106 đại biểu. Trong đó có 17 đơn vị bầu cử phải bầu thêm.
* Ngày 27-5, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Đác Lắc tổ chức phiên họp thứ 6 thông qua biên bản xác nhận kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.
Theo kết quả tổng hợp của UBBC tỉnh Đác Lắc, tổng số cử tri của ba đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016 trên địa bàn tỉnh gồm có 1.161.298 người. Số cử tri đã tham gia bỏ phiếu đạt 99,89%; số phiếu hợp lệ 1.152.271 phiếu, đạt tỷ lệ 99,34% so với tổng số phiếu bầu. Tại phiên họp, các đại biểu đã thống nhất xác nhận kết quả bầu cử của chín đại biểu Quốc hội khóa XIII tại ba đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh để báo cáo lên Hội đồng Bầu cử Trung ương.
* Ngày 27-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam chính thức công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo đó, có 58 người trúng cử trong số 102 ứng cử viên. Được biết, đại biểu trúng cử HĐND tỉnh dưới 35 tuổi, chiếm 5,7%; nữ chiếm 20,68%, người dân tộc thiểu số chiếm 10,34%; tôn giáo chiếm 1,72%; 41,37% ứng cử viên tái cử… Theo Ủy ban bầu cử tỉnh, kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh lần này bảo đảm đúng cơ cấu và bầu đủ số đại biểu ấn định.
* Chiều 26-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Thuận đã công bố danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Theo đó, từ 87 người ứng cử, cử tri của 17 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh Bình Thuận đã bầu được 52 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016, đạt 100% số đại biểu ấn định cho HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ này.
Trong số 52 đại biểu vừa trúng cử HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2011 – 2016, có 19 đại biểu tái cử, mười đại biểu nữ, hai đại biểu ngoài Đảng và hai đại biểu là người dân tộc thiểu số.
Theo Nhandan