Thứ tư,  22/09/2021

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Ngày 27-5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên làm trưởng đoàn về làm việc tại tỉnh Hải Dương. Đoàn đã đi thăm, làm việc với Viện Cây lương thực và cây thực phẩm tại xã Hồng Liên, khảo sát làng nghề giày da truyền thống ở xã Hoàng Diệu của huyện Gia Lộc.Lãnh đạo huyện Gia Lộc, đã báo cáo kết quả thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển làng nghề tiểu thủ công trên địa bàn huyện; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương trong vấn đề phát triển nông nghiệp sạch, hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao những chuyển biến tích cực của huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những đề xuất, kiến nghị của địa phương là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về nông thôn, nông nghiệp và nông...

Ngày 27-5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên làm trưởng đoàn về làm việc tại tỉnh Hải Dương. Đoàn đã đi thăm, làm việc với Viện Cây lương thực và cây thực phẩm tại xã Hồng Liên, khảo sát làng nghề giày da truyền thống ở xã Hoàng Diệu của huyện Gia Lộc.
Lãnh đạo huyện Gia Lộc, đã báo cáo kết quả thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát triển làng nghề tiểu thủ công trên địa bàn huyện; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương trong vấn đề phát triển nông nghiệp sạch, hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch QH Nguyễn Đức Kiên đánh giá cao những chuyển biến tích cực của huyện trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Những đề xuất, kiến nghị của địa phương là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về nông thôn, nông nghiệp và nông dân.
Theo Nhandan