Thứ hai,  20/09/2021

Cuộc bầu cử QH khóa XIII và HÐND các cấp diễn ra tuyệt đối an toàn

Sáng 27-5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Tiểu ban chỉ đạo, bảo đảm an ninh, trật tự - an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức phiên họp tổng kết. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Tiểu ban chủ trì. Cùng dự có đại diện Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các ngành hữu quan.Theo báo cáo tại phiên họp, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 trên phạm vi cả nước đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.Trong thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn, lĩnh vực có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, mà nòng cốt là lực lượng Công an, Quân đội, tình hình...

Sáng 27-5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Tiểu ban chỉ đạo, bảo đảm an ninh, trật tự – an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu QH khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tổ chức phiên họp tổng kết. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch QH, Trưởng Tiểu ban chủ trì. Cùng dự có đại diện Ủy ban Quốc phòng và An ninh của QH, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các ngành hữu quan.
Theo báo cáo tại phiên họp, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011- 2016 trên phạm vi cả nước đã diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.
Trong thời gian chuẩn bị và tiến hành bầu cử, tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn, lĩnh vực có những diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, mà nòng cốt là lực lượng Công an, Quân đội, tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên phạm vi cả nước được giữ vững và ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các hoạt động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật. Các bộ: Công an, Quốc phòng và Ủy ban bầu cử 63 tỉnh, thành đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ QH và Hội đồng bầu cử T.Ư; tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang thường trực, xây dựng và luyện tập các phương án bảo vệ bầu cử sát thực tế và đã bảo vệ cuộc bầu cử diễn ra an toàn.
Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch QH Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau cuộc bầu cử đã được bảo đảm tuyệt đối an toàn. Trong đó, có sự đóng góp quan trọng của Tiểu ban chỉ đạo, bảo đảm an ninh, trật tự – an toàn xã hội.
Theo Nhandan