Thứ bảy,  25/09/2021

HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

Ngày 28-5, đồng chí NGUYỄN ĐỨC KIÊN, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI đã dự lễ khánh thành Nhà máy dầu thực vật Quang Minh, tại khu công nghiệp thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.Đầu năm 2010, Tập đoàn Quang Minh đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất dầu ăn với công nghệ hiện đại, lần đầu có ở Việt Nam với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, công suất 360 nghìn tấn dầu ăn/năm; với hệ thống dây chuyền chiết suất hiện đại, các sản phẩm đa dạng về chủng loại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy chiết suất dầu ăn cung cấp 10% nhu cầu trong nước và còn xuất khẩu sang một số nước châu Á. Bã ép từ sản xuất dầu ăn còn cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến thức ăn gia...

Ngày 28-5, đồng chí NGUYỄN ĐỨC KIÊN, PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI đã dự lễ khánh thành Nhà máy dầu thực vật Quang Minh, tại khu công nghiệp thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.
Đầu năm 2010, Tập đoàn Quang Minh đã khởi công xây dựng nhà máy sản xuất dầu ăn với công nghệ hiện đại, lần đầu có ở Việt Nam với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, công suất 360 nghìn tấn dầu ăn/năm; với hệ thống dây chuyền chiết suất hiện đại, các sản phẩm đa dạng về chủng loại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Nhà máy chiết suất dầu ăn cung cấp 10% nhu cầu trong nước và còn xuất khẩu sang một số nước châu Á. Bã ép từ sản xuất dầu ăn còn cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy chế biến thức ăn gia súc.
Theo Nhandan