Thứ bảy,  18/09/2021

Phú Yên tổng điều tra về nông nghiệp và thủy sản

Thu hoạch cá ngừ đại dương ở Phú Yên.Ảnh : Minh Tuấn * Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản chất lượng cao ở Vĩnh Long Tỉnh Phú Yên đã triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 theo Quyết định 1785/QĐ-TTg, ngày 27-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Năm nay tỉnh sẽ thực hiện điều tra trên 1.426 địa bàn, 195.000 hộ nông thôn, nông - lâm - thủy sản; trong đó có 38 địa bàn và 1.140 hộ thuộc diện điều tra mẫu.Nội dung điều tra bao gồm những nội dung chủ yếu như thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; quy mô, năng lực sản xuất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khu vực nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản; thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn; thông tin về dân cư nông thôn như điều kiện đời sống, số tích lũy, khả năng huy động vốn vay và tiếp cận tín dụng. Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, chín Ban chỉ đạo cấp huyện, 105 Ban...

Thu hoạch cá ngừ đại dương ở Phú Yên.Ảnh : Minh Tuấn

* Hướng dẫn nuôi trồng thủy sản chất lượng cao ở Vĩnh Long

Tỉnh Phú Yên đã triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2011 theo Quyết định 1785/QĐ-TTg, ngày 27-9-2010 của Thủ tướng Chính phủ. Năm nay tỉnh sẽ thực hiện điều tra trên 1.426 địa bàn, 195.000 hộ nông thôn, nông – lâm – thủy sản; trong đó có 38 địa bàn và 1.140 hộ thuộc diện điều tra mẫu.

Nội dung điều tra bao gồm những nội dung chủ yếu như thực trạng sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; quy mô, năng lực sản xuất của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình khu vực nông thôn và hoạt động trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản; thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn; thông tin về dân cư nông thôn như điều kiện đời sống, số tích lũy, khả năng huy động vốn vay và tiếp cận tín dụng. Trước đó, UBND tỉnh Phú Yên đã thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh, chín Ban chỉ đạo cấp huyện, 105 Ban chỉ đạo cấp xã. Tỉnh cũng sẽ tập huấn cho 1.780 người là điều tra viên, tổ trưởng các tổ điều tra. Phú Yên sẽ kết thúc tổng điều tra vào ngày 30-7.

Phát huy thế mạnh của mình, tỉnh Vĩnh Long đang nỗ lực tập huấn, hướng dẫn nông dân các quy trình nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn Thực hành nông nghiệp tốt GAP (Good Agriculture Practices). Chi cục Thủy sản Vĩnh Long đã phối hợp với Công ty Metro Cash & Carry tổ chức tập huấn, hướng dẫn nuôi trồng các loại thủy sản tiêu thụ nội địa áp dụng Metro GAP có kiểm soát chất lượng cho 40 nông dân đang nuôi các loại thủy sản trên địa bàn tỉnh. Ngoài giới thiệu về quy trình xây dựng chuỗi cung ứng sản phẩm thủy, hải sản chất lượng cao cho thị trường nội địa Việt Nam, các học viên còn được hướng dẫn về kỹ thuật sản xuất cá từ con giống đến cá nguyên liệu; biện pháp phòng trị bệnh cho cá; cách xử lý môi trường nước; biện pháp hạn chế sử dụng hóa chất, kháng sinh trong quá trình nuôi. Lớp tập huấn cung cấp thêm nhiều kiến thức góp phần hạ giá thành, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản và bảo vệ môi trường. Năm 2011, các dự án: &#39đầu tư tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất giống cá tra có chất lượng di truyền cao về tính trạng tăng trưởng&#39 và &#39đầu tư xây dựng và thực hiện sản xuất cá tra giống theo tiêu chuẩn thực hành nuôi thủy sản tốt toàn cầu (Global GAP) tại Trại giống thủy sản Vĩnh Long&#39 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long, đã được Sở Tài chính thống nhất về kinh phí đầu tư, đang chờ UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện.

Hiện toàn tỉnh có 142 hộ nuôi cá lồng bè với 604/780 lồng bè đang nuôi, tăng hơn 12,5% so cùng kỳ năm trước và 303 hộ nuôi cá tra thâm canh với 279 ha/420 ha đang thả nuôi, giảm 10% so cùng kỳ năm trước.

Theo Nhandan