Thứ ba,  21/09/2021

Các địa phương tiếp tục công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016. Cử tri TP Hồ Chí Minh nô nức đi bầu cử trong ngày 22/5/2011. Ảnh: sggp.org.vnNgày 29/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau đã công bố danh sách 54 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.Trong số đại biểu trúng cử có 14 nữ, chiếm 25,93%; người dân tộc thiểu số 4, chiếm 7,4%; tôn giáo 3 người, chiếm 5,55%; ngoài đảng 3 người, chiếm 5,55% và đại biểu tái cử 15 người, chiếm 27,7%. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cũng đã ký quyết định công bố danh sách 64 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Trong số 64 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới, có 14 nữ (21,88%); 6 đại biểu ngoài đảng (9,38%); 17 đại biểu tái cử (26,56%); 3 đại biểu tôn giáo (4,69%); 1 đại biểu dân tộc thiểu số (1,56%). Trước đó, ngày 26/5, Chủ tịch HĐND TPHồ Chí Minh Phạm Phương Thảo đã ký quyết định công bố...

Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau, Tiền Giang, TP Hồ Chí Minh đã công bố danh sách đại biểu trúng cử HĐND nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Cử tri TP Hồ Chí Minh nô nức đi bầu cử trong ngày 22/5/2011. Ảnh: sggp.org.vn

Ngày 29/5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Cà Mau đã công bố danh sách 54 đại biểu trúng cử HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong số đại biểu trúng cử có 14 nữ, chiếm 25,93%; người dân tộc thiểu số 4, chiếm 7,4%; tôn giáo 3 người, chiếm 5,55%; ngoài đảng 3 người, chiếm 5,55% và đại biểu tái cử 15 người, chiếm 27,7%.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh cũng đã ký quyết định công bố danh sách 64 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016.

Trong số 64 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới, có 14 nữ (21,88%); 6 đại biểu ngoài đảng (9,38%); 17 đại biểu tái cử (26,56%); 3 đại biểu tôn giáo (4,69%); 1 đại biểu dân tộc thiểu số (1,56%).

Trước đó, ngày 26/5, Chủ tịch HĐND TPHồ Chí Minh Phạm Phương Thảo đã ký quyết định công bố danh sách 95 người trúng cử đại biểu HĐND TP HCM khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

Theo kết quả bầu cử, HĐND TP khóa mới có: 21 nữ (chiếm tỷ lệ 22,11%); 12 người dưới 35 tuổi (chiếm 12,63%); 41 người từ 35 đến 50 tuổi (43,16%); 42 người trên 50 tuổi (44,21%); 17 người tái cử; 10 người ngoài Đảng.

Đáng chú ý, có 92 đại biểu HĐND TP khóa VIII có trình độ đại học và sau đại học (chiếm 96,84%).

Trong số 3 ứng cử viên tự ứng cử trong danh sách chính thức sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, có 2 người trúng cử.

Theo Chinhphu.vn