Thứ tư,  22/09/2021

Hội đồng Bầu cử họp phiên thứ năm

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến tại phiên họp. ( Ảnh: Trí Dũng (TTXVN) )* Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trìChiều 30-5, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ năm dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng. Đến dự, có đại diện nhiều cơ quan, tổ chức liên quan.Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã nghe đồng chí Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng ban công tác đại biểu, Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử, trình bày báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân. Thắng lợi của cuộc...

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Nguyễn Phú Trọng phát biểu ý kiến tại phiên họp. ( Ảnh: Trí Dũng (TTXVN) )

* Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng chủ trì

Chiều 30-5, tại Hà Nội, Hội đồng Bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã họp phiên thứ năm dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng. Đến dự, có đại diện nhiều cơ quan, tổ chức liên quan.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng đã nghe đồng chí Phạm Minh Tuyên, Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Trưởng ban công tác đại biểu, Tổng Thư ký Hội đồng bầu cử, trình bày báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Báo cáo nêu rõ, cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 đã được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội lớn của toàn dân. Thắng lợi của cuộc bầu cử là tiền đề để tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Báo cáo cũng đã điểm lại các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử, trong đó nhấn mạnh vai trò của công tác ban hành văn bản hướng dẫn bầu cử, công tác nhân sự, thông tin – tuyên truyền; công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập huấn nghiệp vụ và bảo đảm cơ sở vật chất cho cuộc bầu cử. Theo báo cáo, trong ngày bầu cử 22-5, hầu hết các địa phương khai mạc bỏ phiếu đúng giờ, một số điểm khai mạc sớm hơn nhưng không sớm hơn quy định. 49 tỉnh, thành phố có số cử tri đi bầu cử đông, đạt hơn 99%. Tình hình an ninh-trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Nhiều thành viên Hội đồng bầu cử đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo sơ bộ nói trên để cơ quan chức năng tiếp tục hoàn chỉnh báo cáo Ủy ban Thường vụ QH xem xét.

Theo Nhandan