Thứ bảy,  18/09/2021

Theo con đường Bác chọn, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước

Gần 140 tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, tướng lĩnh…tại Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”, khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao và tính thời đại của sự kiện quan trọng này. Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước” - Ảnh: Chinhphu.vnNhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), hôm nay (31/5), Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Hành trình tìm đường cứu nước”.Tham dự Hội thảo có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đông...

Gần 140 tham luận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, tướng lĩnh…tại Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”, khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao và tính thời đại của sự kiện quan trọng này.

Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước” – Ảnh: Chinhphu.vn

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2011), hôm nay (31/5), Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo khoa học “Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hành trình tìm đường cứu nước”.

Tham dự Hội thảo có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, các Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Đại Quang, Thứ trưởng Bộ Công an và đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội, công an, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, trí thức, văn nghệ sĩ, đại biểu dân tộc, các vị chức sắc, tôn giáo…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội thảo – Ảnh: Chinhphu.vn

Gần 140 tham luận của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các nhà khoa học, tướng lĩnh…được trình bày và gửi tới Hội thảo. Đây là những luận cứ khoa học, những tấm lòng kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước mở đầu cho một cuộc hành trình vĩ đại, vô cùng gian lao, quả cảm và sáng tạo trong suốt 30 năm đi tìm chân lý; cuộc hành trình này mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc và cũng là điểm mở đầu trong cuộc hành trình của toàn dân tộc Việt Nam đấu tranh chống kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung vào 4 nội dung chủ yếu theo các tiêu đề : quyết chí tìm đường cứu nước; từ thành phố này Người ra đi; hành trình vĩ đại và vững bước trên con đường Người đã chọn.

Với tham luận “Hồ Chí Minh với giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân”, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cho rằng, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, trước hết trong mọi hoạt động của Đảng phải luôn lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho hành động. Ngày nay việc học tập và làm theo tấm gương của Người phải bằng những việc làm thiết thực nhất, những việc làm cụ thể nhất.

Trong tham luận “Vững bước trên con đường Người đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, dưới ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trong suốt hơn 80 năm qua, cách mạng Việt Nam đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Đó là thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đinh Thế Huynh phát biểu tại Hội thảo – Ảnh: Chinhphu.vn

Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, kết hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và sức mạnh của thời đại, với sự quản lý điều hành có hiệu quả của Nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của toàn xã hội, nước ta sẽ vững bước trên con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn, tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trước mắt là toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tập trung mọi nỗ lực để kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu thực hiện thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011.

Với tham luận ”Vững bước trên con đường Người đã chọn-xây dựng Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh”, đồng chí Lê Thanh Hải khẳng định Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phồ Hồ Chí Minh sẽ nỗ lực hết mình xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vững mạnh và phát triển về mọi mặt; mãi mãi xứng đáng với vinh dự của một thành phố được mang tên Người.

Các tham luận được trình bày tại Hội thảo đã tôn vinh công ơn trời biển của Bác Hồ, khẳng định ý nghĩa lịch sử và thời đại của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911 – một mốc son trong lịch sử vĩ của dân tộc Việt Nam anh hùng; đồng thời khẳng định sự lựa chọn sáng suốt của Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh trong việc tìm ra con đường đúng đắn cho cách mạng Việt Nam; từ đó tin tưởng sâu sắc, vững bước trên con đường Bác Hồ đã chọn, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và các đồng chí lãnh đạo trao đổi bên lề Hội thảo – Ảnh Chinhphu.vn

Bên cạnh đó, với các luận cứ khoa học, nhiều tham luận tại Hội thảo đã làm rõ mối quan hệ tương tác giữa yếu tố khách quan và chủ quan, giữa truyền thống yêu nước, bối cảnh xã hội Việt Nam đầu thế kỷ XX, truyền thống gia đình, quê hương với trí tuệ, nghị lực, tư chất, tố chất của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành dẫn đến sự kiện mang ý nghĩa lịch sử và thời đại cách đây 100 năm – ngày 5/6/1911.

Theo Chinhphu.vn