Thứ ba,  21/09/2021

Hoàn thành 43 cột mốc trên tuyến biên giới Việt – Lào

Đến cuối tháng 5/2011, tỉnh Quảng Bình cùng hai tỉnh Khammouane và Savannakhet (Lào) đã hoàn thành tôn tạo, tăng dày 43 cột mốc trong tổng số 61 cột mốc trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào đoạn qua tỉnh. Trong đó, đoạn Quảng Bình - Sanvannakhet đã hoàn thành 9/9 cột mốc, đoạn Quảng Bình - Khammouane hoàn thành 34/52 cột mốc.Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình, tuyến biên giới Việt Nam- Lào qua tỉnh có địa hình thuộc loại phức tạp, hiểm trở nên việc thực hiện tôn tạo, tăng dày cột mốc gặp nhiều khó khăn.Tuy nhiên, bằng tình hữu nghị, đoàn kết, nhất trí cao, tỉnh Quảng Bình cùng với hai tỉnh Khammouane và Savannakhet không ngừng đẩy nhanh việc tôn tạo, tăng dày cột mốc nên cơ bản đáp ứng hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo đúng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng... theo quy định.Tuyến biên giới Việt-Lào qua tỉnh Quảng Bình giáp với hai tỉnh Khammouane và Savannakhet có chiều dài trên 201 km.Số cột mốc còn lại không nhiều nhưng lại ở những khu vực địa hình phức tạp, núi cao vực sâu, đi lại...

Đến cuối tháng 5/2011, tỉnh Quảng Bình cùng hai tỉnh Khammouane và Savannakhet (Lào) đã hoàn thành tôn tạo, tăng dày 43 cột mốc trong tổng số 61 cột mốc trên tuyến biên giới Việt Nam – Lào đoạn qua tỉnh.

Trong đó, đoạn Quảng Bình – Sanvannakhet đã hoàn thành 9/9 cột mốc, đoạn Quảng Bình – Khammouane hoàn thành 34/52 cột mốc.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Bình, tuyến biên giới Việt Nam- Lào qua tỉnh có địa hình thuộc loại phức tạp, hiểm trở nên việc thực hiện tôn tạo, tăng dày cột mốc gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, bằng tình hữu nghị, đoàn kết, nhất trí cao, tỉnh Quảng Bình cùng với hai tỉnh Khammouane và Savannakhet không ngừng đẩy nhanh việc tôn tạo, tăng dày cột mốc nên cơ bản đáp ứng hoàn thành đúng thời gian và đảm bảo đúng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng… theo quy định.

Tuyến biên giới Việt-Lào qua tỉnh Quảng Bình giáp với hai tỉnh Khammouane và Savannakhet có chiều dài trên 201 km.

Số cột mốc còn lại không nhiều nhưng lại ở những khu vực địa hình phức tạp, núi cao vực sâu, đi lại khó khăn, vì vậy đòi hỏi các đơn vị thi công phải có những nỗ lực lớn hơn mới có thể hoàn thành cắm mốc đúng tiến độ đề ra.

Theo Chinhphu.vn