Thứ hai,  27/09/2021

Yêu cầu các công ty Mỹ bồi thường nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin Việt Nam

Chủ tịch Hội hữu nghị Anh - Việt Len An-đi-xơ vừa gửi thư đến các cơ quan và cá nhân ở Mỹ liên quan việc sản xuất chất độc da cam/đi-ô-xin mà quân đội Mỹ đã rải xuống miền nam Việt Nam trong chiến tranh; kêu gọi các cơ quan, cá nhân có liên quan thừa nhận trách nhiệm và bồi thường các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam.Trong thư, ông An-đi-xơ yêu cầu lãnh đạo các công ty hóa chất Mỹ trực tiếp gặp các nạn nhân để thấy rõ hơn nỗi đau đớn mà họ phải gánh chịu. Các công ty phải thấy rõ trách nhiệm vì đã sản xuất loại hóa chất nguy hiểm là nguyên nhân gây ra những hậu quả khủng khiếp, lâu dài cho người dân Việt Nam, trong khi thu lợi nhuận hàng tỷ USD.Chủ tịch Hội hữu nghị Anh -Việt cũng gửi thư đến Thủ tướng Anh Đ.Ca-mê-rôn và lãnh tụ Công đảng E.Mi-li-banh, đề nghị Anh cân nhắc giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt...

Chủ tịch Hội hữu nghị Anh – Việt Len An-đi-xơ vừa gửi thư đến các cơ quan và cá nhân ở Mỹ liên quan việc sản xuất chất độc da cam/đi-ô-xin mà quân đội Mỹ đã rải xuống miền nam Việt Nam trong chiến tranh; kêu gọi các cơ quan, cá nhân có liên quan thừa nhận trách nhiệm và bồi thường các nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam.

Trong thư, ông An-đi-xơ yêu cầu lãnh đạo các công ty hóa chất Mỹ trực tiếp gặp các nạn nhân để thấy rõ hơn nỗi đau đớn mà họ phải gánh chịu. Các công ty phải thấy rõ trách nhiệm vì đã sản xuất loại hóa chất nguy hiểm là nguyên nhân gây ra những hậu quả khủng khiếp, lâu dài cho người dân Việt Nam, trong khi thu lợi nhuận hàng tỷ USD.

Chủ tịch Hội hữu nghị Anh -Việt cũng gửi thư đến Thủ tướng Anh Đ.Ca-mê-rôn và lãnh tụ Công đảng E.Mi-li-banh, đề nghị Anh cân nhắc giúp đỡ những nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin ở Việt Nam.

Theo Nhandan